Assets
Investment accounting and portfolio management
Assets Data Service
Managed financial data service
PeopleStock
Employee equity plan management
UPO WebConnect
UPO reporting solution

Onze oplossingen

De financiële markten en toenemende regelgeving leggen een continue druk op financiële ondernemingen om hun processen ten aanzien van de beleggingsadministratie, transparantie, performance en risico’s en rapportage te optimaliseren.

Emanon’s Assets helpt vermogensbeheerders, fondsenbeheerders en alternatieve fondsen door het leveren van moderne functionaliteiten voor de beleggingsadministratie, portfolio management en rapportage in een geïntegreerde oplossing,

ADS is een managed financial data service voor vermogensbeheerders, corporate treasuries en financiële ondernemingen, die een behoefte hebben aan onafhankelijke financiële data om hun interne processen voor portefeuille- en positiewaarderingen, compliance, performance- en risicomanagement en rapportages te optimaliseren.

PeopleStock bied een intuïtieve en schaalbare oplossing voor het efficiënt beheren van (werknemers) participatieplannen. Door de modulaire opbouw  van PeopleStock, zijn we in staat om voor elke klant een klantspecifieke oplossing te configureren, die met name wordt bepaald door de regels die zijn opgenomen in het participatieplan en uw business requirements.

Het Nationaal Pensioenregister biedt sinds 2011 elke Nederlander online inzicht in de door hem of haar opgebouwde pensioenaanspraken bij zowel pensioenfondsen alsook verzekeraars. Deze informatie wordt beschikbaar gemaakt in een totaaloverzicht van de opgebouwde aanspraken  en verwachte uitkeringen per individuele pensioenregeling, gebaseerd op de gegevens uit het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

De introductie van het Nationaal Pensioenregister vereist dat pensioenfondsen en verzekeraars deze pensioeninformatie accuraat en tijdig aanleveren.

Emanon’s UPO WebConnect biedt pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen een complete, schaalbare, veilige en flexibele oplossing voor het genereren en beschikbaar stellen van de gegevens aan het Pensioenregister.

Nieuws

Onze tevreden klanten

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search