Aandelen voor werknemers

Aandelen voor medewerkers is één van de vormen van medewerkersparticipatie. Er zijn veel voordelen verbonden aan aandelen voor medewerkers. Het nadeel is wel dat het beheer van een aandelenplan ingewikkeld is. Dat komt vanwege de vele regels waaraan u zich moet houden, als u aandelen voor werknemers invoert 

In dit artikel

Daarom aandelen voor werknemers!

Voor de medewerkers zelf: 

 • Ze krijgen zeggenschap 
 • Als een aandelenplan wordt gebruikt om werknemers te belonen, voelen de werknemers zich gewaardeerd 
 • De werknemers profiteren financieel als het goed gaat met het bedrijf 
 • Een aandelenplan kan aangewend worden om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen 

Voor de onderneming: 

 • Verhoogt de productiviteit 
 • Stimuleert werknemers 
 • Manier om werknemers te belonen 
 • Werknemers profiteren van de waardeontwikkeling van uw onderneming 
 • Verbind werknemers aan uw bedrijf 
 • Trekt kapitaal aan voor nieuwe investeringen  
 • Manier om bedrijfsopvolging veilig te stellen 
 • Past bij duurzaam en transparante ondernemen 
 • Trekt nieuw personeel aan 

Het verschil tussen aandelen en certificaten van aandelen

Aandelen geven uw werknemers zeggenschap. Minstens één keer per jaar word er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Tijdens deze vergadering wordt er gestemd over belangrijke beslissingen die de toekomst van het bedrijf bepalen.  

Bij certificaten van aandelen is het zeggenschap van de aandelen losgekoppeld en geregeld in de Stichting Administratiekantoor (STAK). Het bestuur van de STAK heeft stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.   

Zo ontwerpt u een aandelenplan

Er zijn veel mogelijkheden als het gaat om werknemersparticipatie. Houd altijd de reden voor ogen,   waarom u werknemersparticipatie in wilt voeren.  Om een aandelenplan te ontwerpen, maakt u de volgende keuzes: 

Voor alle werknemers of voor een specifieke groep 

Over het algemeen is het beste om te kiezen om alle werknemers deel te laten nemen aan werknemersparticipatie. Alleen in het geval dat u een bedrijfsovername wilt voorkomen, is het wellicht de juiste stap om alleen het management aandeelhouders te maken  

Wel of geen dividend 

Dividend wordt uitgekeerd als compensatie voor het risico wat aandeelhouders nemen als ze aandelen in uw bedrijf kopen. Het maakt het participeren aan een aandelenplan voor werknemers aantrekkelijker en de participatiegraad hoger. Dividend wordt alleen uitgekeerd als er winst is. Maak van te voren duidelijk wat er gebeurt als het bedrijf geen winst maakt. Zo voorkomt u telleurstellingen en verkeerde verwachtingen.  

Schenken of kopen 

Aandelen aan de werknemers schenken heeft als voordeel dat daardoor iedereen meedoet. De aandelen door de werknemers laten kopen heeft als voordeel dat u extra kapitaal aantrekt. Welke optie geschikt is, hangt ook af van uw doelstelling. Er zijn ook combinaties mogelijk: schenk bijvoorbeeld aandelen als u het plan invoert. Daarna laat u de werknemers de aandelen zelf kopen.  

Aan prestaties verbinden of niet  

Een combinatie van schenken en kopen is mogelijk door aandelen aan prestaties te verbinden. Over het algemeen moeten uw werknemers de aandelen bijvoorbeeld kopen, maar bij het halen van bepaalde doelen krijgen ze ook aandelen cadeau. 

Succesvol aandelenplan voor werknemers invoeren

Duidelijke communicatie is van groot belang voor het succes van werknemersparticipatie. Voer al gesprekken met werknemers, voordat u een besluit maakt om werknemersparticipatie in te voeren. Als uw werknemers het niet zien zitten, wordt het geen succes. Zie er in dat geval van af.  

Zijn uw werknemers positief over werknemers aandelen? Ga dan in gesprek over het ontwerp van een participatieplan. Aandelenplannen voor werknemers horen bij een transparante bedrijfscultuur, waarin werknemers zeggenschap hebben. Dat begint al voordat de werknemers aandelen in handen hebben. Ze moeten altijd ergens terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen en problemen. Zorg dat het duidelijk is naar wie uw werknemers toe kunnen stappen. 

Geef uw werknemers alle informatie die zij nodig hebben. Leg uit waarom u zo enthousiast bent over werknemersparticipatie en welke voordelen het voor uw werknemers heeft. Geef ook aan welke risico’s er zijn. Op deze manier verdient u het vertrouwen van uw werknemers en zijn de werknemers in staat om een geïnformeerde keuze te maken.  

Het beheer van aandelen voor werknemers

Er zijn allerlei regels waar u aan moet voldoen als het gaat om het beheer van aandelen voor werknemers. U bent verplicht om de volgende gegevens te leggen registreren: 

 • De gegevens van elke deelnemer 
 • Bankrekeningnummer
 • De waarde van de aandelen 
 • Hoeveel aandelen of certificaten elke deelnemer bezit 
 • Blokkeringstermijnen 
 • Bijzonderheden als die er eventueel zijn 

De Nederlandse regelgeving stelt ook dat u elke deelnemer jaarlijks een jaaropgave stuurt met daarin de volgende informatie: 

 • De ingehouden dividendbelasting  
 • Het uitgekeerde dividend 
 • Het aantal aandelen 
 • De waarde van de aandelen 

Software

Voor het beheer van werknemers aandelen is goede software onontbeerlijk. Emanon heeft speciaal een webapplicatie gemaakt voor het beheer van aandelen- en certificatenplannen: PeopleStock. De functionaliteiten van PeopleStock zijn: 

 • Geautomatiseerde transactieverwerking, inclusief transactiebevestigingen en financiële verwerking 
 • Spaarmodule  
 • Leningenmodule 
 • Flexibele rapportagemogelijkheden, inclusief Excel 
 • Intern handelsplatform voor werknemersparticipatie 
 • Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Andere talen zijn eenvoudig om toe te voegen (als ze gebruikmaken van het Latijns schrift). 
 • Mogelijkheid om meerdere participatieregelingen in PeopleStock te combineren 
 • Aandelenregister 
 • Beveiligd deelnemersportaal waar alle documenten voor een specifieke deelnemer te vinden zijn en waar een deelnemer orders kan opgeven 
 • SEPA in- en excasso 
 • Geautomatiseerde matching van koop- en verkooporders 
 • Automatische verwerking van dividenden, inclusief stock- en cashdividend  
 • Compliance check: Er wordt gecontroleerd of alle handelingen worden gedaan in lijn met de statuten en regels van het aandelenplan, de interne regelgeving en de wettelijke bepalingen 

De voordelen van PeopleStock zijn: 

 • Gebruikersvriendelijk 
 • Maatwerk: Wij passen Peoplestock aan op basis van uw behoeften en wensen 
 • Overzichtelijk  
 • U betaalt alleen voor de functionaliteiten die u gebruikt 
 • Een volledige audittrail: altijd inzicht in wie wanneer gegevens veranderd heeft. 
 • Geeft u direct toegang tot uitgebreide informatie 
 • Alle gegevens en het platform zijn volledig beveiligd 
 • Voordelig 

Contactgegevens van Emanon

Heeft u vragen? Bel of mail ons: 

E-mailadresinfo@emanon.nl

Telefoonnummer: +31 (0)26 4451302  

Ons adres is 

2908 LJ Capelle a/d IJssel 

Essebaan 19