Werknemersparticipatie in Europa

Vlag van de Europese Unie

Heeft u een onderneming die opereert op Europees niveau en denkt u eraan om financiële werknemersparticipatie in te voeren? Werknemersparticipatie heeft veel voordelen: het kan de loonkosten verlagen, het verhoogtaantoonbaar de productiviteit van werknemers en betrekt en verbindt uw werknemers meer bij het bedrijf. In Europa wordt werknemersparticipatie steeds populairder. De verschillen tussen Europese landen zijn echter groot. Elk land heeft weer zijn eigen (fiscale) regelgeving en vormen van werknemersparticipatie. In dit artikel hebben we de Europese grootste landen eruit gelicht: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

De populariteit van werknemersparticipatie 

In de Europa is er een duidelijke groei zichtbaar in werknemersparticipatie: zowel het aantal bedrijven met werknemersparticipatie als het aantal werknemers die deelneemt aan werknemersparticipatie is groeiende. De meest voorkomende vormen van werknemersparticipatie in Europa zijn participatie door middel van aandelen-, certificaten en winstdeling.  

Ongeveer 30 procent van de Europese bedrijven kennen een vorm van werknemersparticipatie. Nederlandse bedrijven zitten daar ruim onder met 17 procent. Dit grote verschil wordt met name veroorzaakt doordat in Nederland werknemersparticipatie niet of nauwelijks wordt gestimuleerd. Veel andere Europese landen daarentegen kennen fiscale voordelen voor zowel bedrijven alsook deelnemers als werknemers financieel kunnen participeren in het eigen bedrijf.

Werknemersparticipatie in de drie grootste Europese landen  

Duitsland

De Duitse regering stimuleert werknemersparticipatie via belastingvoordelen. In 2021 werd een nieuwe wet aangenomen, waarmee het bedrag aan aandelen, certificaten of opties dat werknemers belastingvrij mogen ontvangen, is verhoogd van 360 euro naar 1140 euro. Ondanks deze maatregelen passen nog maar weinig Duitse bedrijven werknemersparticipatie toe: 22 procent (onder het Europees gemiddelde van 30 procent).

Frankrijk 

Werknemersparticipatie heeft een lange traditie in Frankrijk. In 1967 werden er al belastingvoordelen voor winstdeling (een vorm van werknemersparticipatie) ingevoerd. De regelgeving rondom werknemersparticipatie is ingewikkeld om te zorgen dat werknemers met een lager salaris niet benadeeld worden ten opzichte van werknemers in de hogere salarisschalen. De Franse overheid voert een actief beleid om werknemersparticipatie te stimuleren.  

In Frankrijk zijn vooral spaarplannen populair, omdat dit pensioenregelingen aanvult of zelfs vervangt. Deze pensioenregelingen zijn grote uitgaveposten voor bedrijven. Spaarplannen zijn daarentegen een stuk goedkoper. In Frankrijk heeft 53 procent van de bedrijven een of meerdere vormen van werknemersparticipatie: ruim boven het Europees gemiddelde.  

Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er speciale belastingvoordelen voor vier verschillende vormen van werknemersparticipatie: 

Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een bedrijf kan een werknemer tot 3.600 pond in aandelen geven. Als de werknemer de aandelen voor minstens 5 jaar in zijn of haar bezit houdt, dan hoeft hierover geen inkomsten belasting te worden betaald. 

Save As You Earn (spaar terwijl je verdient) 

Een werknemer kan tot 500 pond per maand sparen. Aan het einde van drie of vijf jaar kan diegene van dit bedrag aandelen kopen. Over rente en bonussen aan het eind van de periode wordt geen belasting betaald. Over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de werknemer ervoor heeft betaald, wordt ook geen belasting betaald.  

Company share option plans (aandelenoptieplannen voor werknemers) 

Een werknemer kan tot 30.000 pond aan opties kopen. Diegene moet de marktwaarde voor de opties betalen. De werknemers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag, waarmee de waarde van de optie is gestegen ofover de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Bedrijven die minder dan 30 miljoen pond aan activa hebben, kunnen hun werknemers opties met een waarde tot 250.000 pond in een periode van drie jaar aanbieden. Een werknemer betaalt geen belasting als de aandelen voor minstens de marktwaarde worden gekocht wanneer de opties worden uitgeoefend.  

Werknemersparticipatie invoeren

Het invoeren van werknemersparticipatie brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Emanon helpt u bij het invoeren van werknemersparticipatie, ook als het plan over meerdere landen dient te worden uitgerold.   Onze webapplicatie PeopleStock ondersteunt alle gangbare internationale en lokale vormen van werknemersparticipatie, waaronder plannen op basis van aandelen, certificaten, notes, opties spaarplannen, obligaties, winstdeling.  Meer informatie over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.  

Aandelenopties financieel aantrekkelijker?

Financiële werknemersparticipatie is momenteel nog niet zo aantrekkelijk in Nederland. Voornaamste reden hiervoor is, dat het fiscaal niet aantrekkelijk is om werknemers te belonen in aandelen en/of opties van aandelen. Op verzoek van de Nederlandse overheid is er onderzoek gedaan naar de manier waarop aandelenopties voor werknemers momenteel worden belast in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische zaken een nieuwe fiscale regeling aangekondigd. De regeling verandert de belastingheffing op aandelenopties voor werknemers vergelijkbaar met de situatie in de ons omringende landen van tussentijdse heffing naar eindheffing. De nieuwe regeling omvat dat de belasting wordt geheven op het moment waarop de aandelen verhandelbaar worden. De werknemer kan er ook voor kiezen om de heffing te laten plaatsvinden op het moment dat de opties worden uitgeoefend. De regeling maakt deel uit van het Belastingplan 2022 en zou op 1 januari 2022 moeten ingaan. 

Uit de huidige consultatie blijkt met name dat men blij is met deze stap, maar dat er ook onbegrip is dat de nieuwe regeling alleen maar geldt voor aandelenopties en dus niet voor bijvoorbeeld aandelen of certificaten.  

Ook Emanon is van mening dat de doelstellingen om werknemers meer te betrekken bij de onderneming en mee te laten delen in de resultaten en groei van de onderneming beter geborgd zijn als de nieuwe regeling ook van toepassing zou zijn op aandelen en certificaten. Enerzijds is in het MKB werknemersparticipatie op basis van aandelen en certificaten meer gangbaar dan aandelenopties. Anderzijds maak je met aandelen en certificaten werknemers ook daadwerkelijk tot mede-ondernemers met een direct belang in de groei en ontwikkeling van de onderneming. Dit in tegenstelling tot opties, waarbij het met name gaat om de financiële waardestijging.  

Met PeopleStock wordt het invoeren van werknemersparticipatie voor werknemers een fluitje van een cent. Meer weten over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.   

Coolblue beloont werknemers met certificaten

Coolblue heeft meer dan 3000 werknemers begin dit jaar beloond met certificaten. Iedereen die in januari minstens een jaar aan de slag was bij het bedrijf, kreeg het extraatje.

Met het gebaar wil Coolblue het personeel bedanken voor de inzet en flexibiliteit tijdens het coronajaar, stelt een woordvoeder van de onderneming. “Zeker voor Coolblue was 2020 een heel bijzonder jaar. Niet alleen voor de medewerkers die moesten thuiswerken, maar ook voor onze mensen op de bussen, in het magazijn en bij de klantenservice.”

Lees het hele artikel.

Wij zijn trots dat wij als Emanon hier ook een steentje aan hebben mogen bijdragen: Coolblue maakt voor het beheer van het participatieplan gebruik van Emanon’s Peoplestock. 

Heeft u ook interesse in de implementatie van een werknemersparticipatieplan of het efficiënt beheren van een bestaand participatieplan met PeopleStock? Neem dan contact met ons op. Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.

AFM maakt zich zorgen over alternatieve financiering voor MKB ondernemingen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) maakt steeds vaker gebruik van alternatieve financiering zoals equipment lease, crowdfunding, factoring en flitskredieten. Deze vormen van financiering brengen relatief hoge kosten met zich mee. Voor de grote banken is het verstrekken van kleine kredieten minder aantrekkelijk, omdat er relatief hoge kosten aan verbonden is. Het MKB is daarom steeds vaker aangewezen op alternatieve financiering. De AFM (de Autoriteit Financiële Markten) zich zorgen over de hoge rentes en de voorwaarden.

Gewilde prooi 

MKB ondernemingen hebben vaak geen expertise over financiering in huis en geen geld om advies in te winnen. Dat maakt ze een gewilde prooi voor alternatieve financiering. In de branche komen contracten met zeer nadelige voorwaarden voor de ondernemingen veel voor.

De rentes van deze vormen van alternatieve financieringsvormen loopt volgens de AFM van 126% tot en met uitschieters van maar liefst 400%. MKB ondernemers zijn daarbij ook vaak zelf persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Consumenten zijn wettelijk beschermd voor dit soort praktijken, maar de regels voor alternatieve financiering bieden veel meer ruimte voor wantoestanden.  

Zelfregulering  

Is betere zelfregulering dan een optie? De AFM denkt van niet. Het animo lijkt hiervoor klein in de sector. Er zijn nog weinig partijen die zich aan bepaalde gedragsnormen willen houden en bovendien is er nog geen controle op de naleving ervan.

Een betere bescherming van MKB ondernemers 

Voor beleidsmakers is het belangrijk dat ze kijken naar manieren om MKB’ers te beschermen. Één van de mogelijkheden die de AFM aandraagt is een maximale kredietvergoeding (een maximale rente). Een andere mogelijkheid is een kostenmaatstaf: een inschatting van de kosten van een krediet. Of deze maatregelen geschikt zijn voor alternatieve financiering moet verder onderzoek uitwijzen.  

Een veilige vorm van financiering 

MKB’ers kunnen vaak niet terecht bij banken om financiering te krijgen en alternatieve financiering brengt allerlei problemen met zich mee. Wat is dan wel een veilige optie om financiering te verkrijgen? Wat dacht u van werknemerscertificaten? Door uw werknemers certificaten zonder stemrecht in uw bedrijf te laten verkrijgen, bent u minder afhankelijk van andere vormen van financiering. Tegelijkertijd wijst de praktijk uit, dat werknemers op deze manier zich meer verbonden voelen met uw onderneming en kan werknemersparticipatie de productiviteit van uw onderneming stimuleren.

Wilt u ook een werknemersparticipatieplan invoeren en heeft u daarbij hulp nodig?. Kies voor de expertise van Emanon. Bel (0)26 4451302 voor meer informatie of mail naar info@emanon.nl.  

Werknemersparticipatie hoog op de politieke agenda

Gaat Nederland eindelijk een inhaalslag maken op het gebied van financiële werknemersparticipatie in of na 2021? Als we naar de programma’s van de Nederlandse politieke partijen kijken, lijkt het daar wel op.  

De voortekenen zien er goed uit, aangezien veel van de Nederlandse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s ruimte hebben gereserveerd voor werknemersparticipatie. Aan de ander kant hangt er veel af van de samenstelling en bereidheid van een nieuwe coalitie om financiële werknemersparticipatie ook daadwerkelijk om te zetten in wet- en regelgeving.  

De internationale context 

Partijen zullen internationale ontwikkelingen en de EU in hun afweging meenemen om financiële werknemersparticipatie wel of niet aantrekkelijker te maken.  Hierbij zal met name het EU-plan voor een meer geïntegreerde Europese kapitaalmarkt (CMU) van belang zijn. Dit plan omvat onder andere een grotere rol voor financiële werknemersparticipatie in ondernemingen.  

Ook de ontwikkelingen van financiële werknemersparticipatie in omringende landen zal worden meegewogen. Deze ontwikkelingen bepalen of er meer of minder prioriteit wordt gegeven aan dit onderwerp binnen het regeringsbeleid. We zien hierbij met name dat een aantal grotere Europese landen zoals de UK, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk de fiscale vrijstelling voor werknemersaandelen en voor start ups (fors) hebben verhoogd. Hierdoor is financiële werknemersparticipatie in ondernemingen in deze landen nog aantrekkelijker geworden.  

De Nederlandse context 

Financiële werknemersparticipatie is een financiële participatie van werknemers in de eigen onderneming in de vorm van aandelen, aandelen van certificaten, opties of obligaties. Financiële werknemersparticipatie motiveert en verbindt werknemers aan bedrijven doordat ze financieel meedelen in de groei van de onderneming. 

In Nederland zijn het met name kennisintensieve ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen, social enterprises en start-ups die werknemersparticipatieplannen breed in het bedrijf hebben geïmplementeerd. Doelen zijn met name om personeel te behouden, personeelskosten lager te houden, het delen van de winst en het motiveren van werknemers.   

Nadelen van werknemersparticipatie in Nederland zijn met name: 

 • De (hoge) kosten voor de implementatie – mede-afhankelijk van het type plan- met name de hoge kosten die er kunnen zijn voor administratie en de notaris.  
 • Er is geen standaard blauwdruk beschikbaar: de Belastingdienst dient elk participatieplan telkens weer opnieuw te beoordelen vanwege de fiscaliteit. 
 • Samenhangend met het eerdere punt, aandelen of opties verkregen vanuit werknemersparticipatie worden door de Belastingdienst momenteel aangemerkt als loon uit natura. Er zal dus iemand ergens belasting moeten betalen! 

Het huidige kabinet heeft in 2019 een onderzoek ingesteld om nieuwe manieren te onderzoeken om werknemersparticipatie te belasten. Tot zover heeft het onderzoek helaas nog geen concrete resultaten opgeleverd, alhoewel staatssecretaris Keijzer in februari 2021 heeft geantwoord op vragen van de kamer dat “Het kabinet komt zo spoedig mogelijk met een verbeterd voorstel ten aanzien van de belastingheffing van aandelenopties van werknemers, waarbij invoering per1 januari 2022 zal gelden.” Let wel, in hetzelfde antwoord geeft ze ook aan:” Dit zal een positief effect hebben op werknemers van Nederlandse startups en daarmee wordt Nederland relatief aantrekkelijker voor talentvolle werknemers.”  

Welke politieke partijen willen werknemersparticipatie stimuleren?  

De VVD, wil dat de regelgeving verandert zodat start-ups hun werknemers makkelijker in aandelen of certificaten uit kunnen betalen.  

De op één na grootste partij, de D66, heeft hetzelfde uitgangspunt. Ze willen de regelgeving voor werknemersparticipatie versoepelen, maar staan er nog voor open hoe dit moet gebeuren. Wel staat het hoog op het prioriteitenlijstje van de D66.  

Voor zover bekend hebben het CDA, de ChristenUnie, PVV en FvD geen standpunten over werknemersparticipatie opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. 

Veel linkse partijen willen nieuwe regelgeving voor werknemersparticipatie. De SP, GroenLinks en de PVDA willen de regelgeving veranderen voor aandelen en certificaten voor werknemers. De SP wil zelfs verplichten dat minstens 10 procent van de aandelen in handen zijn van de werknemers als een onderneming tenminste 100 werknemers heeft.  

De toekomst van werknemersparticipatie in Nederland 

Al hoewel er grote verschillen zijn tussen VVD, D66, SP, GroenLinks en PVDA, zijn ze het over één ding eens: financiële werknemersparticipatie moet in Nederland aantrekkelijker worden gemaakt. De kans dat dat gebeurt is dus groot en we hopen dat in de toekomst veel bedrijven werknemersparticipatie zullen invoeren. De Nederlandse economie zal er de vruchten van plukken! 

Heeft u hulp nodig om werknemersparticipatie in te voeren of te beheren? Bel (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.

Aut of office

Iemand met autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) organiseert van zaterdag 27 maart tot en met zondag 4 april 2021 de NVA Autismeweek 2021. Tijdens deze week zal onder andere aandacht worden gegeven aan de positieve effecten van fysieke beweging op de mentale gezondheid: zeker ten tijde van corona een belangrijk aandachtspunt.  

In de Autismeweek wordt ook aandacht besteed aan de vraag of autisme wel een beperking is. Mensen met autisme verwerken namelijk informatie die ze krijgen in hun hersenen op een andere manier dan mensen zonder autisme. Dit heeft zeker ook voordelen, zoals:  

 • Hoge mate van logica  
 • Analytisch denkvermogen 
 • Loyaliteit 
 • Oog voor detail 
 • Eerlijkheid – waaronder ook een meer directe vorm van humor 
 • Technisch inzicht 
 • Focus 
 • Een andere, van het normale afwijkende blik 

Voor Emanon Information Services B.V. zijn dit allemaal redenen om – in een arbeidsmarkt waar het moeilijk is om softwareontwikkelaars te vinden – ons te richten op juist op deze groep. Het overgrote deel van onze 8 collega’s heeft dan ook een voorsprong in het autistisch spectrum, waarbij we de potentie verder ontwikkelen door middel van begeleiding, opleiding en natuurlijk het bieden van een fijne werkomgeving.  

Het resultaat? Top en tevreden collega’s, veel werkplezier en humor, veel persoonlijke groei, tevreden klanten en het besef dat we samenwerken aan een sterk groeiend bedrijf. Daarnaast, zoals een prospect dat laatst aangaf over het bedrijf waar zij werkt: “wij zijn geen social enterprise, elk bedrijf zou in de kern sociaal moeten zijn”.  

Het jammere is momenteel wel dat ook wij de Corona-regels in acht willen en moeten nemen. Hierdoor werken ook wij met name vanuit huis en spreken we elkaar dus eigenlijk ook alleen maar via Teams en Zoom en is er beperktere persoonlijk contact. Anderzijds, volgens mij vinden de meeste collega’s dit in het algemeen eigenlijk ook wel best zo: de dag is hierdoor een stuk efficiënter en eenvoudiger te structuren en werken kan ook gewoon vanuit huis.  

Ik kijk er in ieder geval naar uit wanneer de melding weer gewoon is “Out of office” in plaats van “Aut of office”. 

Aanlevering pensioengegevens aan het CBS verplicht gesteld

Kent u ze nog? De brieven van het CBS  aan uw pensioenfonds met het verzoek om de pensioengegevens van uw deelnemers aan het CBS te leveren voor het berekenen van de pensioenaansprakenstatistiek?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 22 september jl. weer een soortgelijke brief aan alle pensioenfondsen gestuurd. De boodschap van deze brief is echter “een beetje anders”: de tot nu toe vrijwillige aanlevering van deze pensioengegevens is inmiddels door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht geworden: alle pensioenfondsen dienen deze aanlevering te doen en beginnend met de gegevens over 2015.

Daarnaast gebruikte het CBS in het verleden een zelf samengestelde set van gegevens voor de aan te leveren data. In de nieuwe situatie is de gegevensuitvraag gebaseerd op het koppelvlak 3 van het Pensioenregister. U dient in één bestand alle burgers / deelnemers aan te leveren die u ook aan het Pensioenregister aan kunt leveren, op een identieke manier als u ook de gegevens van één burger aan het Pensioenregister aanlevert als deze burger zijn gegevens opvraagt via het Pensioenregister.

De eenvoudigste manier om dit bestand aan te leveren is met dezelfde applicatie waarmee u uw gegevens ter beschikking stelt aan het Pensioenregister. Dit is, als de door u gebruikte applicatie ook de functionaliteit bezit om voor alle burgers / deelnemers deze gegevens in een bestand aan te leveren.

Emanon heeft onlangs de voor het CBS bestand benodigde functionaliteiten ontwikkeld en toegevoegd aan UPO WebConnect, mede omdat wij de urgentie onderkennen voor onze klanten om tijdig te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Momenteel neemt Emanon als koploper met deze nieuwe CBS functionaliteit in UPO WebConnect deel aan een testtraject met het CBS.

De verwachting is dat de nieuwe functionaliteit eind november 2016 in productie kan worden genomen. Hierdoor zijn onze klanten van UPO WebConnect tijdig in staat om op een eenvoudige wijze het CBS bestand aan te maken en te uploaden naar het CBS.

Mocht u nog vragen hebben of in meer detail van gedachten willen wisselen over de impact en op welke wijze Emanon met UPO WebConnect u kan helpen om de gegevensuitwisseling met het Pensioenregister en het CBS te optimaliseren, neem dan gerust contact op met Emanon voor een afspraak.

Contactgegevens:

 Dennis Nohar

E: dennis.nohar@emanon.nl

T: (0)26 4451302

M: 06 3194 2630

Pensioenfonds HaskoningDHV implementeert Emanon’s flexmodule

Het Pensioenfonds HaskoningDHV heeft onlangs succesvol de Flexmodule van Emanon’s UPO WebConnect geïmplementeerd. 

Het Pensioenfonds zal onze oplossing gebruiken in combinatie met de pensioenapplicatie IV-PA/ Innovact van Piramide voor de aanlevering van de gegevens voor Plateau 3 aan het Pensioenregister.

Met de Flexmodule kan UPO WebConnect de flexbedragen voor het Pensioenregister onafhankelijk van de pensioenapplicatie uitrekenen en vaak nauwkeuriger dan de methodiek van het Pensioenregister. Bovendien stelt de Flexmodule onze klanten in staat om de uitkomsten van te voren te controleren en zo nodig aanpassen.

Met de Flexmodule zijn dure aanpassingen aan de pensioenapplicaties van klanten voor de berekening van flexbedragen en aanlevering van deze pensioengegevens niet meer nodig: Door de efficiënte structuur en gegevensopzet van UPO WebConnect kunnen deze berekeningen in UPO WebConnect kostenefficiënt uitgevoerd worden.

Voor meer informatie over UPO WebConnect, zie www.emanon.nl of neem contact op met Dennis Nohar via dennis.nohar@emanon.nl of 06 3194 26 30.

UPO WebConnect ondersteunt plateau 3 van het pensioenregister

Emanon heeft met UPO WebConnect de conformiteitstoets van het Pensioenregister succesvol doorlopen. Hiermee wordt Plateau 3 volledig ondersteund door Emanon’s UPO WebConnect.

Door de uitgekiende opzet van UPO WebConnect kunnen de reeds eerder aangeleverde gegevens van de gebruikers van UPO WebConnect nu als een Plateau 3 gegevensset aangeleverd worden: Hierdoor zijn alle klanten van onze SaaS-oplossing UPO WebConnect over op Plateau 3.

Achtergrond
De Stichting Pensioenregister heeft in 2015 besloten om www.mijnpensioenoverzicht.nl

uit te breiden en te vernieuwen via het programma ‘Doorontwikkeling Plateau 3’. Een belangrijke nieuwe functionaliteit in Plateau 3 is het tonen van uitkomsten bij andere leeftijden dan de normleeftijd. Hiervoor biedt www.mijnpensioenoverzicht.nl drie opties, te weten:

 1. U kunt indicatief rekenen door vervroegingsfactoren aan te leveren.
 2. U kunt in uw antwoord aan het Pensioenregister voor alle gevraagde leeftijden al vooraf de goede uitkomsten bepalen en deze meegeven in het antwoord aan mijnpensioenoverzicht.nl.
 3. U kunt voor de gevraagde leeftijd live de goede uitkomsten bepalen in uw antwoord aan mijnpensioenoverzicht.nl.

Nieuwe ontwikkeling
Emanon onderzoekt momenteel tevens op welke wijze de aanspraken op de vervroegings- en uitstelmomenten van Plateau 3 bepaald kunnen worden, gebaseerd op de reeds aangeleverde gegevens.
Hierdoor zouden dure aanpassingen aan de pensioenapplicaties van klanten om dergelijke berekeningen aan te kunnen niet meer nodig zijn. Door de efficiënte structuur en gegevensopzet van UPO WebConnect kunnen deze berekeningen in UPO WebConnect kostenefficiënt uitgevoerd worden.

Voor meer informatie over UPO WebConnect, zie www.emanon.nl of neem contact op met Dennis Nohar via dennis.nohar@emanon.nl of 06 3194 26 30.

Stichting Pensioenfonds Pon / Ring K kiest voor Emanon’s UPO WebConnect

Stichting Pensioenfonds Pon is een multi OPF; Ring K is voorheen Stichting Pensioenfonds Gazelle. Vanwege de goede ervaringen die Ring G had met het gebruik van UPO WebConnect voor zijn koppeling met het Pensioenregister, heeft ook Ring K voor UPO WebConnect gekozen.

De aanspraken van de deelnemers van dit pensioenfonds worden hiermee ook op een betrouwbare en snelle wijze aan het Pensioenregister aangeleverd.