De fiscale aspecten van werknemersparticipatie

Wilt u weten of werknemersparticipatie iets voor u is? Dan is het essentieel om te weten wat de fiscale aspecten zijn. Dat bepaalt of werknemersparticipatie voordelig voor u en uw werknemers is. Er zijn verschillende vormen van werknemersparticipatie. Per vorm is de fiscale afhandeling anders.  

In dit artikel:

Winstdeling

Winstdeling is simpelweg de verdeling van de winst over uw werknemers. Vaak wordt winstdeling gebruikt als beloningsinstrument. De winst kan op verschillende manieren uitgekeerd worden: in geld, in goederen (bijvoorbeeld een fiets van de zaak), in aandelen of in opties.  

Fiscale aspecten werknemersparticipatie

Er zijn twee mogelijkheden: alle werknemers krijgen hetzelfde percentage van de winst of het percentage is afhankelijk van: 

 • Functie 
 • Dienstjaren 
 • Het behalen van targets 
 • Salaris 
 • Werkuren 
 • Enzovoorts, enzovoorts  

Belasting voor de werkgever

De fiscus ziet winstdeling als loon. Daar betaalt u als werkgever dus premies over. U mag het totale bedrag wat u uitkeert als winstdeling aftrekken van de fiscale winst (als loonkosten). 

De fiscus ziet winstdeling ook voor de werknemer als loon, dus betaalt de werknemer loonbelasting over de waarde of het bedrag. 

Aandelen en certificaten van aandelen

Met aandelen worden uw werknemers mede-eigenaren van uw bedrijf. Ze krijgen daarmee stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij certificaten hebben werknemers geen medezeggenschap. Er wordt een Stichting Administratie Kantoor (STAK) opgericht. De directie van de STAK heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

De waarde van een aandeel en een certificaat van een aandeel is verbonden aan de koers van het bedrijf.   

Belasting

Als een werknemer minder voor zijn of haar aandelen of certificaten betaalt dan dat ze waard zijn, moet u loonheffing betalen. U kunt ook de aandelen aan uw werknemers schenken, maar dat is meestal niet aftrekbaar.   

Als het individueel belang voor de werknemer minder dan 5 procent is, vallen geschonken aandelen of certificaten in voor een werknemer box 3. Als werkgever is het handig om hier rekening mee te houden. Soms maken werkgevers gebruik van een Stock Purchase Plan (SSP). Met een SSP heeft een werknemer voor een bepaalde tijd het recht om aandelen of certificaten met 10 procent te kopen.  

Opties

Met een optie heeft een werknemer het recht om een bepaald aantal aandelen voor een bepaalde prijs te kopen. Als de koers van de aandelen stijgt, stijgt ook de waarde van de optie.  

Belasting

Het schenken van opties wordt gezien als loon in natura. De opties worden pas belast als ze worden uitgeoefend binnen één tot vijf jaar na de toekenning en alleen als de werknemer er voordeel van heeft. Dit voordeel wordt voor 75% belast als loon (dit geldt tot €50.000)Door de fiscale aspecten zijn opties niet erg aantrekkelijk voor werknemers. In Nederland komen opties als vorm van werknemersparticipatie daarom weinig voor.  

Winstbewijzen

De eigenaar van een winstbewijs heeft recht op een deel van de winst en/of een deel van het liquidatieoverschot van een bedrijf. 

Belasting

Winstbewijzen worden op dezelfde manier belast als aandelen en certificaten.  

Het belang van goed beheer

De belastingdienst verplicht dat een werkgever met werknemersparticipatie allerlei data bijhoudt en doorgeeft. Daarvoor is goed beheer noodzakelijk.  Het is verplicht om het volgende bij te houden:  

 • Hoeveel aandelencertificaten, opties of winstbewijzen elke deelnemer bezit  
 • De waarde van de aandelen of certificaten  
 • De deelnemersgegevens 
 • Bankrekeningnummer
 • Blokkeringstermijnen
 • Eventuele bijzonderheden 

Aan alle deelnemers van werknemersparticipatie bent u verplicht om een jaaropgave te sturen. Dit moet in de jaaropgave komen te staan:  

 • Het aantal aandelen, certificaten, opties of winstbewijzen 
 • De waarde van de aandelen, certificaten, opties of winstbewijzen 
 • Het uitgekeerde dividend (als dat van toepassing is) 
 • De ingehouden dividendbelasting 

Niet alleen moet u allerlei gegevens bijhouden en doorgeven, het beheer van werknemersparticipatie nog veel meer in. Er moeten bijvoorbeeld allerlei brieven aan de deelnemers worden gestuurd (zoals een uitnodigingsbrief voor een handelsronde) en dat de aankoop- en verkooporders moeten worden gematched 

Het beheer van werknemersparticipatie is te ingewikkeld voor een Excel-bestand. Het is makkelijker en minder tijdrovend als u kiest voor gespecialiseerde software. PeopleStock is een applicatie die het beheer van werknemersparticipatie uit handen neemt. 

Over PeopleStock

Zowel voor werkgevers als voor werknemers is PeopleStock een uitkomst. Dit zijn de voordelen van PeopleStock: 

 • Overzichtelijk 
 • Direct toegang tot uitgebreide informatie 
 • Uitstekende beveiliging van de informatie en van het platform 
 • Geschikt voor alle soorten werknemersparticipatieplannen 
 • Modulair opgebouwd en daardoor schaalbaar 
 • Gebruikersvriendelijk 
 • Een volledige audittrail: altijd inzicht in wie wanneer gegevens veranderd heeft. 
 • Maatwerk: Wij passen Peoplestock aan op basis van uw behoeften en wensen 
Heeft u vragen over PeopleStock? Bel ons via dit telefoonnummer: +31 (0)26 4451302. Wij zijn ook altijd via e-mail te bereiken. Ons e-mailadres is info@emanon.nl