De DNB kwartaalrapportages voor de beleggingen zijn voor 2015 behoorlijk aangepast. Een belangrijke aanpassing is een uitbreiding van de te rapporteren DNB beleggingscategorieën. Deze gedetailleerde indeling is ondergebracht in de Assets applicatie. Om het haar klanten gemakkelijk te maken heeft Emanon deze nieuwe indeling al deels gevuld. Op basis van de nieuwe DNB beleggingscategorieën en de nieuwe rekenregels van DNB kan de Kwartaalrapportage van DNB 2015 vanuit Assets aangemaakt worden.

Start typing and press Enter to search