Het Pensioenfonds HaskoningDHV heeft onlangs succesvol de Flexmodule van Emanon’s UPO WebConnect geïmplementeerd.  Het Pensioenfonds zal onze oplossing gebruiken in combinatie met de pensioenapplicatie IV-PA/ Innovact van Piramide voor de aanlevering van de gegevens voor Plateau 3 aan het Pensioenregister. Met de Flexmodule kan UPO WebConnect de flexbedragen voor het Pensioenregister onafhankelijk van de pensioenapplicatie […]

Read more
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search