Skip to content

AFM maakt zich zorgen over alternatieve financiering voor MKB ondernemingen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) maakt steeds vaker gebruik van alternatieve financiering zoals equipment lease, crowdfunding, factoring en flitskredieten. Deze vormen van financiering brengen relatief hoge kosten met zich mee. Voor de grote banken is het verstrekken van kleine kredieten minder aantrekkelijk, omdat er relatief hoge kosten aan verbonden is. Het MKB is daarom steeds vaker aangewezen op alternatieve financiering. De AFM (de Autoriteit Financiële Markten) zich zorgen over de hoge rentes en de voorwaarden.

Gewilde prooi 

MKB ondernemingen hebben vaak geen expertise over financiering in huis en geen geld om advies in te winnen. Dat maakt ze een gewilde prooi voor alternatieve financiering. In de branche komen contracten met zeer nadelige voorwaarden voor de ondernemingen veel voor.

De rentes van deze vormen van alternatieve financieringsvormen loopt volgens de AFM van 126% tot en met uitschieters van maar liefst 400%. MKB ondernemers zijn daarbij ook vaak zelf persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Consumenten zijn wettelijk beschermd voor dit soort praktijken, maar de regels voor alternatieve financiering bieden veel meer ruimte voor wantoestanden.  

Zelfregulering  

Is betere zelfregulering dan een optie? De AFM denkt van niet. Het animo lijkt hiervoor klein in de sector. Er zijn nog weinig partijen die zich aan bepaalde gedragsnormen willen houden en bovendien is er nog geen controle op de naleving ervan.

Een betere bescherming van MKB ondernemers 

Voor beleidsmakers is het belangrijk dat ze kijken naar manieren om MKB’ers te beschermen. Één van de mogelijkheden die de AFM aandraagt is een maximale kredietvergoeding (een maximale rente). Een andere mogelijkheid is een kostenmaatstaf: een inschatting van de kosten van een krediet. Of deze maatregelen geschikt zijn voor alternatieve financiering moet verder onderzoek uitwijzen.  

Een veilige vorm van financiering 

MKB’ers kunnen vaak niet terecht bij banken om financiering te krijgen en alternatieve financiering brengt allerlei problemen met zich mee. Wat is dan wel een veilige optie om financiering te verkrijgen? Wat dacht u van werknemerscertificaten? Door uw werknemers certificaten zonder stemrecht in uw bedrijf te laten verkrijgen, bent u minder afhankelijk van andere vormen van financiering. Tegelijkertijd wijst de praktijk uit, dat werknemers op deze manier zich meer verbonden voelen met uw onderneming en kan werknemersparticipatie de productiviteit van uw onderneming stimuleren.

Wilt u ook een werknemersparticipatieplan invoeren en heeft u daarbij hulp nodig?. Kies voor de expertise van Emanon. Bel (0)26 4451302 voor meer informatie of mail naar info@emanon.nl.