Skip to content

Emanon rondt koploperschap CBS met succes af

Wij berichtten op 6 november, dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om de pensioengegevens van deelnemers zoals zij die aanleveren aan het Pensioenregister, nu ook aan te leveren aan het CBS. Dit voor het berekenen van de pensioenaansprakenstatistiek. Voor het volledige bericht, klik hier.

Emanon heeft als service provider met onze oplossing UPO WebConnect als koploper deelgenomen aan het ontwikkelen van de nieuwe functionaliteiten en het testtraject met het CBS voor deze pensioengegevens.

Goed nieuws voor onze klanten: Wij hebben vorige week de bevestiging van het CBS ontvangen dat het testtraject met uitstekend resultaat is afgerond!

Het is nu mogelijk om vanuit UPO WebConnect zowel de informatie voor het Pensioenregister alsook het bestand voor het CBS  te genereren en te leveren. Wij zijn er ook op trots op om te kunnen melden dat we het CBS hebben mogen adviseren omtrent de te volgen processen, procedures en het bestandsformaat, zodat de impact voor pensioenuitvoerders beperkt kan blijven.

Maakt u nog geen gebruik van Emanon’s UPO WebConnect?

Goed nieuws ook als u of uw service provider nog niet klaar is voor het aanleveren van de informatie aan het CBS: Emanon biedt ook deze pensioenuitvoerders de mogelijkheid om gebruik te maken van onze SaaS-oplossing om de gegevens van uw deelnemers  geautomatiseerd om te zetten naar het CBS bestand. Op deze wijze kunt u ook tijdig voldoen aan de wettelijke vereisten van het CBS, zonder dat u direct afscheid hoeft te nemen van uw huidige koppeling met het Pensioenregister.

NB: Naar nu bekend is geworden, zijn alle pensioenuitvoerders verplicht om de gevraagde gegevens voor 6 februari 2017 aan te leveren. Uit de brief van het CBS hierover: “Wees op tijd, dan voorkomt u een boete.”

Voor meer informatie over UPO WebConnect kunt u contact opnemen met:

Dennis Nohar

E: dennis.nohar@emanon.nl

T: (0)26 4451302

M: 06 3194 2630