Skip to content

Werknemersparticipatie hoog op de politieke agenda

Gaat Nederland eindelijk een inhaalslag maken op het gebied van financiële werknemersparticipatie in of na 2021? Als we naar de programma’s van de Nederlandse politieke partijen kijken, lijkt het daar wel op.  

De voortekenen zien er goed uit, aangezien veel van de Nederlandse politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s ruimte hebben gereserveerd voor werknemersparticipatie. Aan de ander kant hangt er veel af van de samenstelling en bereidheid van een nieuwe coalitie om financiële werknemersparticipatie ook daadwerkelijk om te zetten in wet- en regelgeving.  

De internationale context 

Partijen zullen internationale ontwikkelingen en de EU in hun afweging meenemen om financiële werknemersparticipatie wel of niet aantrekkelijker te maken.  Hierbij zal met name het EU-plan voor een meer geïntegreerde Europese kapitaalmarkt (CMU) van belang zijn. Dit plan omvat onder andere een grotere rol voor financiële werknemersparticipatie in ondernemingen.  

Ook de ontwikkelingen van financiële werknemersparticipatie in omringende landen zal worden meegewogen. Deze ontwikkelingen bepalen of er meer of minder prioriteit wordt gegeven aan dit onderwerp binnen het regeringsbeleid. We zien hierbij met name dat een aantal grotere Europese landen zoals de UK, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk de fiscale vrijstelling voor werknemersaandelen en voor start ups (fors) hebben verhoogd. Hierdoor is financiële werknemersparticipatie in ondernemingen in deze landen nog aantrekkelijker geworden.  

De Nederlandse context 

Financiële werknemersparticipatie is een financiële participatie van werknemers in de eigen onderneming in de vorm van aandelen, aandelen van certificaten, opties of obligaties. Financiële werknemersparticipatie motiveert en verbindt werknemers aan bedrijven doordat ze financieel meedelen in de groei van de onderneming. 

In Nederland zijn het met name kennisintensieve ondernemingen, beursgenoteerde ondernemingen, social enterprises en start-ups die werknemersparticipatieplannen breed in het bedrijf hebben geïmplementeerd. Doelen zijn met name om personeel te behouden, personeelskosten lager te houden, het delen van de winst en het motiveren van werknemers.   

Nadelen van werknemersparticipatie in Nederland zijn met name: 

  • De (hoge) kosten voor de implementatie – mede-afhankelijk van het type plan- met name de hoge kosten die er kunnen zijn voor administratie en de notaris.  
  • Er is geen standaard blauwdruk beschikbaar: de Belastingdienst dient elk participatieplan telkens weer opnieuw te beoordelen vanwege de fiscaliteit. 
  • Samenhangend met het eerdere punt, aandelen of opties verkregen vanuit werknemersparticipatie worden door de Belastingdienst momenteel aangemerkt als loon uit natura. Er zal dus iemand ergens belasting moeten betalen! 

Het huidige kabinet heeft in 2019 een onderzoek ingesteld om nieuwe manieren te onderzoeken om werknemersparticipatie te belasten. Tot zover heeft het onderzoek helaas nog geen concrete resultaten opgeleverd, alhoewel staatssecretaris Keijzer in februari 2021 heeft geantwoord op vragen van de kamer dat “Het kabinet komt zo spoedig mogelijk met een verbeterd voorstel ten aanzien van de belastingheffing van aandelenopties van werknemers, waarbij invoering per1 januari 2022 zal gelden.” Let wel, in hetzelfde antwoord geeft ze ook aan:” Dit zal een positief effect hebben op werknemers van Nederlandse startups en daarmee wordt Nederland relatief aantrekkelijker voor talentvolle werknemers.”  

Welke politieke partijen willen werknemersparticipatie stimuleren?  

De VVD, wil dat de regelgeving verandert zodat start-ups hun werknemers makkelijker in aandelen of certificaten uit kunnen betalen.  

De op één na grootste partij, de D66, heeft hetzelfde uitgangspunt. Ze willen de regelgeving voor werknemersparticipatie versoepelen, maar staan er nog voor open hoe dit moet gebeuren. Wel staat het hoog op het prioriteitenlijstje van de D66.  

Voor zover bekend hebben het CDA, de ChristenUnie, PVV en FvD geen standpunten over werknemersparticipatie opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. 

Veel linkse partijen willen nieuwe regelgeving voor werknemersparticipatie. De SP, GroenLinks en de PVDA willen de regelgeving veranderen voor aandelen en certificaten voor werknemers. De SP wil zelfs verplichten dat minstens 10 procent van de aandelen in handen zijn van de werknemers als een onderneming tenminste 100 werknemers heeft.  

De toekomst van werknemersparticipatie in Nederland 

Al hoewel er grote verschillen zijn tussen VVD, D66, SP, GroenLinks en PVDA, zijn ze het over één ding eens: financiële werknemersparticipatie moet in Nederland aantrekkelijker worden gemaakt. De kans dat dat gebeurt is dus groot en we hopen dat in de toekomst veel bedrijven werknemersparticipatie zullen invoeren. De Nederlandse economie zal er de vruchten van plukken! 

Heeft u hulp nodig om werknemersparticipatie in te voeren of te beheren? Bel (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.