Alles over werknemersparticipatie beheer

Wat komt er allemaal bij werknemersparticipatie beheer kijken? Dat hangt af van de participatievorm waarvoor u kiest. De populairste vormen van werknemersparticipatie zijn winstdeling, aandelen en certificaten. Het beheer van winstdeling is eenvoudig. Het beheer van een aandelen of certificatenplan is ingewikkelder. Hier leert u alles over het werknemersparticipatie beheer.

In dit artikel

Waarom werknemersparticipatie?

Werknemersparticipatie is met een opmars bezig in Nederland. Waarom kiezen steeds meer bedrijven voor werknemersparticipatie?:

 • Het is bewezen dat werknemersparticipatie een positief effect heeft op de bedrijfsresultaten. Werknemers worden door werknemersparticipatie gestimuleerd om te zorgen dat het bedrijf goed presteert. 
 • Het is helemaal van deze tijd. De huidige generatie wil niet alleen werken om geld te verdienen, maar wil zich ook verbonden voelen met een bedrijf en met de idealen van dat bedrijf.
 • Het is een manier om werknemers te belonen.
 • Het helpt om personeel aan te trekken en te behouden.

Onderzoek wijst uit dat werknemersparticipatie alleen een positief effect heeft als iedereen binnen het bedrijf mee mag doen (exclusief stagaires of tijdelijke werknemers). Als alleen de toplaag van het bedrijf participeert, veroorzaakt dat jaloezie en is het effect juist negatief.

Communicatie

Het succes van werknemersparticipatie wordt grotendeels vooraf bepaald. Communicatie is daarbij essentieel. Wacht daarbij niet totdat u al een participatieplan heeft gekozen. Als u het voornemen heeft om werknemersparticipatie in te voeren, is het tijd om de mening van uw werknemers te peilen. 

Heeft u veel werknemers en wilt u het plan bedrijfsbreed invoeren? Kies dan een groepje werknemers die nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering, zoals de ondernemersraad of het managementteam. Gebruik hen als focusgroep. Vertel over werknemersparticipatie, waarom u denkt dat het positief is voor uw bedrijf en uw werknemers en over de verschillende vormen van werknemersparticipatie. Laat ze reageren in een open gesprek. Als de groep niet gelooft dat werknemersparticipatie een goed idee is, is het implementeren ervan zinloos. 

Als de ondernemersraad en of het management enthousiast zijn, is tijd om het gesprek met uw andere werknemers aan te gaan. Aan welke informatie hebben zij behoefte? Welke bezwaren hebben ze?

Mensen zijn over het algemeen risicoavers. Als de aandelen of certificaten aan de deelnemer verkocht worden (in plaats van geschonken) zullen veel werknemers daar niet voor kiezen. Goede communicatie vooraf zorgt voor een hogere participatiegraad. Stel daarbij realistische verwachtingen: een participatiegraad van 50 procent is heel hoog. 

Aan het hand van hoe uw werknemers over werknemersparticipatie denken, kunt u de keuze maken over de participatievorm.

Een participatieplan kiezen

Als u werknemersparticipatie wilt implementeren is de eerste stap het kiezen van een participatieplan. Welk participatieplan geschikt is, hangt af van uw doelstellingen en van uw bedrijf. De meest populaire vormen van participatieplannen zijn

 • Winstdeling
 • Aandelen
 • Certificaten

Winstdeling

Een eenvoudige manier van werknemersparticipatie. Een gedeelte van de winst wordt verspreid over de werknemers. Er is daarbij een optie om alle werknemers een even groot percentage van de winst te geven of om het percentage af te laten hangen van het salaris of prestaties van de individuele werknemers. Winstdeling is geschikt als u uw werknemers wilt belonen of wilt stimuleren. Maak te voren wel een plan wat er gebeurt als er geen winst gemaakt wordt.

Aandelen

Aandelen zijn de beste keuze als u uw werknemers wilt betrekken bij de prestaties van het bedrijf en ze tegelijkertijd medezeggenschap wilt geven. Ten minste één keer per jaar zijn de aandeelhouders gerechtigd om op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te komen. Hier worden afspraken gemaakt over de toekomst van het bedrijf.

Als u begint met het participatieplan heeft u de keuze: of de werknemers moeten de aandelen zelf kopen of u schenkt de aandelen aan de werknemers. Als de werknemers de aandelen zelf moeten kopen, zal een deel van de werknemers er voor kiezen om niet deel te nemen. Doordat werknemers zelf aandelen kopen, trekt u extra kapitaal aan en is uw onderneming minder afhankelijk van externe geldschieters.

Als beloning voor het risico dat de aandeelhouders nemen, wordt in veel gevallen dividend uitgekeerd als het bedrijf winst maakt. Daarmee worden werknemers ook gestimuleerd om mee te doen aan werknemersparticipatie.

Meestal houden bedrijven, die gebruik maken van een aandelenparticipatieplan, jaarlijks een handelronde. De handelsronde is de enige tijd dat er aandelen verkocht en gekocht worden door de deelnemers. Als de handelsronde voorbij is, worden de deelnemers gematcht. Aan- en verkopen worden aan elkaar gekoppeld. Vervolgens worden de aandelen verplaatst van de koper naar de verkoper.

Certificaten

Certificaten lijken op aandelen. Er is één belangrijk verschil: de medezeggenschap word in stichting geplaatst. Die stichting word de Stichting Administratiekantoor, oftewel de STAK genoemd. Het bestuur van de stichting krijgt de volledige medezeggenschap van de certificaten. De STAK is ook degene die eventueel het dividend uitkeert,

Een voordeel van certificaten is, dat in het bestuur van de STAK maar uit één persoon mag bestaan. Besluitvorming gaat hierdoor veel sneller dan op de Vergadering van Aandeelhouders waar velen (soms wel duizenden) besluiten nemen. Medezeggenschap maakt aan de andere kant werknemers ook meer deel van het bedrijf. Ze zijn gemotiveerder om te werken voor een bedrijf waar zij deels de richting van bepalen. Medewerkers met aandelen snappen vaak ook beter waarom minder populaire besluiten genomen worden, omdat zij deel uit maakte van het proces en zich beter hebben geïnformeerd.

Combinaties

Het is mogelijk om combinaties te maken van winstdeling, aandelen en certificaten. Het beheer van zo’n gecombineerd participatieplan is wel ingewikkelder en tijdrovender dan van een gewoon participatieplan.

Het beheer van winstdeling

Het beheer van winstdeling is eenvoudig. Van te voren heeft u bepaalt hoe de winst over uw werknemers verspreid wordt. U houdt alleen welke werknemers winstdeling krijgen, welk percentage ze krijgen en vervolgens berekent welk bedrag elke werknemer krijgt.

Het beheer van aandelen en certificaten

Bij het beheer van aandelen en certificaten komt veel kijken. In de eerste plaats komt dat, omdat u verplicht bent om allerlei gegevens te registreren. U moet bovendien allerlei informatie aan de aandeelhouders- en certificaathouders verstrekken.

Wat moet u verplicht registreren? 

 • De gegevens van de deelnemers
 • Bankrekeningnummer
 • Hoeveel aandelen of certificaten elke deelnemer bezit
 • De waarde van de aandelen of certificaten
 • Blokkeringstermijnen
 • Eventuele bijzonderheden

Elk jaar bent u bovendien verplicht om de deelnemers van het participatieplan een jaaropgave te sturen. In de jaaropgave moet het volgende staan:

 • Het aantal aandelen
 • De waarde van de aandelen
 • Het uitgekeerde dividend
 • De ingehouden dividendbelasting

Het plan evalueren

Een deel van werknemersparticipatie beheer is het regelmatig (tenminste één keer per jaar) evalueren van het participatieplan om te evalueren. Wat is het succes van het participatieplan? Wat zijn de bedrijfsresultaten? Hoe hoog is de participatiegraad? Zijn uw werknemers tevreden? Zijn er veranderingen in het bedrijf, waardoor het plan aangepast moet worden?

Communicatie is ook hierbij belangrijk. Luister naar uw werknemers en neem hen serieus. Wilt u het werknemersparticipatieplan veranderen? Overleg dan eerst en kijk hoe uw werknemers reageren. Als u een besluit gemaakt heeft, zorg dan voor duidelijke communicatie naar uw werknemers toe.

Software voor werknemersparticipatie beheer

Er zijn verschillende programma’s voor werknemersparticipatie beheer. Omdat het verplicht is om verschillende gegevens te registreren en om aandelen- en certificaathouders te informeren, is het belangrijk dat u ten allen tijde het overzicht houdt. Bij aandelen en certificaten is dat moeilijk en daarom is het van groot belang dat u hiervoor de juiste software gebruikt. 

Het is ook mogelijk om de werknemersparticipatie beheer uit te besteden. Een groot nadeel is dat het bijna altijd duurder is dan het investeren in software.

We lichten drie programma’s voor werknemersparticipatie beheer uit:

 • Google Sheets
 • Excel
 • PeopleStock

Google sheets

Een gratis webapplicatie van Google. Met Google Sheets is het makkelijk om samen te werken. Het is een rekenbladprogramma en lijkt op Excel. Het verschil is dat Google Sheets eenvoudiger is en niet zulke ingewikkelde berekeningen kan maken. Google Sheets is geschikt als u winstdeling wilt beheren. Het beheer van aandelen en certificaten is te ingewikkeld.

Excel 

Geavanceerder dan Google Sheets en niet gratis. Het is moeilijker om aan één document samen te werken bij Excel. Net als Google Sheets is Excel prima geschikt voor het beheren van winstdeling, maar niet voor aandelen en certificaten.

PeopleStock

Een webapplicatie die speciaal gemaakt is om aandelen- en certificatenplannen te beheren. PeopleStock wordt ook gebruik voor het beheer van een combinatie van een aandelen of certificatenplan. Het programma bestaat uit verschillende modules. U betaald alleen voor de modules die u nodig heeft. PeopleStock wordt bovendien aangepast aan de behoeften van uw bedrijf. 

Dé oplossing voor participatie beheer

PeopleStock maakt werknemersparticipatie beheer makkelijk en snel. Het programma heeft deze functionaliteiten:

 • Beveiligd deelnemersportaal waar alle documenten voor een specifieke deelnemer te vinden zijn en waar een deelnemer orders kan opgeven.
 • Geautomatiseerde matching van koop- en verkooporders
 • Geautomatiseerde transactieverwerking, inclusief transactiebevestigingen en financiële verwerking
 • Spaarmodule
 • SEPA in- en excasso
 • Compliance checks: Er wordt gecontroleerd of alle handelingen worden gedaan in lijn met de statuten en regels van het participatieplan, de interne regelgeving en de wettelijke bepalingen.
 • Leningenmodule
 • Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Andere talen zijn eenvoudig om toe te voegen (als ze gebruikmaken van het Latijns schrift).
 • Mogelijkheid om meerdere participatieregelingen in PeopleStock te combineren
 • Flexibele rapportagemogelijkheden, inclusief Excel
 • Aandelenregister
 • Intern handelsplatform voor werknemersparticipatie
 • Automatische verwerking van dividenden, inclusief stock- en cashdividenden.

Waarom kiest u voor PeopleStock? vanwege al deze voordelen:

 • Voordelig
 • Geeft direct toegang tot uitgebreide informatie
 • Een volledige audittrail: altijd inzicht in wie wanneer gegevens veranderd heeft.
 • Gebruikersvriendelijk
 • Geschikt voor allerlei soorten participatieplannen
 • Uitstekende beveiliging van de informatie en van het platform
 • Maatwerk: Wij passen Peoplestock aan op basis van uw behoeften en wensen
 • Overzichtelijk

Contact

Heeft u vragen over PeopleStock? Bel ons. Ons telefoonnummer is 26 4451302. Wij zijn ook altijd via de e-mail bereikbaar. Ons e-mailadres is info@emanon.nl.