Werknemersparticipatie invoeren

U bent geïnteresseerd in werknemersparticipatie. Wat zijn de volgende stappen die u kunt nemen om werknemersparticipatie in te voeren? Ten eerste moet u uitzoeken of werknemersparticipatie wel echt iets voor uw bedrijf is. Zo ja, dan is het tijd om uit te zoeken welke vorm van werknemersparticipatie geschikt is voor u. De derde stap is om de werknemersparticipatie daad werkelijk in te voeren. Na het invoeren van werknemersparticipatie is het tijd om het participatieplan te onderhouden.  

In dit artikel

Stap 1: is werknemersparticipatie geschikt is voor uw bedrijf?

Vraag u af met welk doel u werknemersparticipatie wil invoeren. Wilt u bijvoorbeeld nieuwe werknemers trekken of bestaande werknemers aan u verbinden? Wilt u werknemers motiveren en de productie verhogen? Het is bewezen dat werknemersparticipatie de productie verhoogt, maar alleen als alle werknemers deel mogen nemen. De ene groep werknemers wel en de andere groep niet laten deelnemen, zorgt voor jaloezie binnen het bedrijf en komt de productie niet ten goede.  
 
Werknemersparticipatie hoort bij een bedrijf met transparantie, heldere communicatie en een bottom up structuurSuccesvol werknemersparticipatie invoeren is alleen mogelijk als uw werknemers vanaf het begin bij het proces betrokken zijnPeil wat uw werknemers vinden van werknemersparticipatie en of ze vragen of zorgen hebben. Probeer zorgen weg te nemen en vragen te beantwoorden. Als uw werknemers nog steeds tegen werknemersparticipatie zijn, is het beter om werknemersparticipatie niet in te voeren.  

Stap 2: welke vorm van werknemersparticipatie is het meest geschikt?

Er zijn verschillende vormen van werknemersparticipatie met hun eigen voor- en nadelen. Deze vormen van werknemersparticipatie zijn ook met elkaar te combineren. 

Aandelen

Een aandeel is een waardepapier waarmee de bezitter medezeggenschap krijgt in het bedrijf. De medezeggenschap in dat de aandeelhouders in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) mogen stemmen. De AvA moet tenminste één keer per jaar gehouden worden. Op de AvA wordt gestemd over de volgende zaken 

 • De benoeming, afzetting en de bepaling van de vergoeding van bestuurders en commissarissen 
 • Een wijziging van de statuten 
 • De goedkeuring van de balans en resultatenrekening 
 • Een wijziging van het kapitaal (het uitgeven van nieuwe aandelen of converteerbare obligaties) 

Medezeggenschap is voor het éné bedrijf een nadeel en voor het andere een voordeel. Medewerkers willen graag medezeggenschap. Ze voelen zich hierdoor meer verbonden met het bedrijf. Het helpt ook om nieuwe werknemers aan te trekken. Als u alle touwtjes in handen wil houden in uw bedrijf, is medezeggenschap een nadeel.   

 De waarde van een aandeel is gekoppeld aan de waarde van de koers. Als u aandelen door uw werknemers laat kopen. Een aandeel kan in waarde dalen en is dus een riskante investering. Veel werknemers zullen daarom geen aandelen willen kopen. Door uw werknemers goed te informeren over aandelen en antwoord te geven op hun vragen, zult u zoveel mogelijk werknemers over de streep trekken. 

Het is ook mogelijk om de aandelen te schenken. Het is een manier om uw werknemers te belonen, bijvoorbeeld voor het behalen van bepaalde targets. Soms worden aandelen geschonken bij een jubileum. U kunt ook de aandelen bij het invoeren van een aandelenplan schenken en vervolgens mogen uw werknemers de aandelen kopen. Er zijn allerlei mogelijkheden.  

Certificaten

Een certificaat is ook een waardepapier, maar de bezitter krijgt geen medezeggenschap. Er wordt, in plaats daarvan, een Stichting Administratie Kantoor (STAK) opgericht. De directie van de STAK heeft stemrecht in de AvA 

Opties

Een optie is een recht om een bepaald aantal aandelen voor een bepaalde prijs in een bepaalde periode te kopen. Opties worden zwaar belast en zijn daarom geen populaire vorm van werknemersparticipatie.  

Winstdeling

Het delen van de winst over uw werknemers heet werknemersparticipatie. Het is van belang dat u van tevoren afspreekt wat er gebeurt als er geen winst gemaakt wordt om teleurstellingen te voorkomen. Winstdeling wordt soms gebruikt als beloningsinstrument. Het mogelijk om iedereen hetzelfde percentage van de winst te geven of het percentage af te laten hangen van: 

 • Werkuren 
 • Positie 
 • Salaris 
 • Behaalde targets 
 • Enzovoorts, enzovoorts 

laten kopen. Er is bewezen dat aandelen voor werknemers de productie verhogen. Als u uw werknemers de aandelen laat kopen, trekt u bovendien investeringen aan.  

Stap 3: hoe voert u werknemersparticipatie in?

Als u werknemersparticipatie wilt invoeren, moet u de waarde van de koers bepalen. U kunt dat het beste overlaten aan de belastingdienst. De belastingdienst is betrouwbaar, deskundige en onpartijdig. U moet daarnaast een notariële akte opstellen bij de notaris 

Het is handig om een brochure te maken voor uw werknemers over werknemersparticipatieWat zet u daar in? 

 • Informatie over de vorm van werknemersparticipatie 
 • Waar belangrijke documenten omtrent werknemersparticipatie te vinden zijn (bijvoorbeeld orderbevestigingen en jaaropgaven).  
 • De voorwaarden om mee te doen 
 • Hoe de koers tot stand is gekomen 
 • Waar uw werknemers informatie over hun aandelen kunnen vinden (het aantal aandelen wat ze bezitten, de huidige koers, de totale waarden van de aandelen die ze bezitten en/of het percentage van de winst die ze krijgen   

Stap 4: hoe onderhoudt u werknemersparticipatie?

Voor het onderhoudt van werknemersparticipatie moeten de volgende zaken geregeld worden: 

 • Bij aandelen, certificaten en opties is er meestal sprake van een handelsronde: een periode waarin er gekocht en verkocht kan worden. De handelsronde moet opgezet worden en er moet uitnodigingbrieven verstuurd worden. 
 • De aankoop en verkoop moeten gematched worden. Niet van toepassing bij winstdeling.  
 • Er moeten orderbevestigingen verstuurd worden. Niet van toepassing bij winstdeling. 
 • Jaarlijks moet lke deelnemer een jaaropgave krijgen. 
 • De volgende gegevens moeten bijgehouden worden van elke deelnemers: aantal aandelen/certificaten of optie, de totale waarde, de deelnemersgegevens, blokkeringstermijnen en eventuele bijzonderheden. 

Het onderhoud van werknemersparticipatie is lastig. Het wordt een stuk makkelijk met de PeopleStock applicatie. Het is gebruikersvriendelijk, gunstig geprijsd en wordt aangepast aan uw wensen en eisen. Heeft vragen over PeopleStock? Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl