Ontwerp uw eigen werknemersparticipatieplan

Werknemersparticipatie is populair. Het is een manier om werknemers te stimuleren en om ze een sterkere binding te geven met het bedrijf. Om werknemersparticipatie tot een succes te maken is het ontwerpen van een goed werknemersparticipatieplan onontbeerlijk.

De voordelen van werknemersparticipatie

 • Verbindt uw medewerkers aan uw bedrijf
 • Helpt om uw bedrijf te laten groeien
 • Is deel van transparant en duurzaam ondernemen
 • Verhoogt de productiviteit
 • Zorgt dat uw medewerkers profiteren van de waardeontwikkeling van uw bedrijf
 • Speelt in op de behoefte van hoogopgeleide medewerkers
 • Motiveert uw medewerkers

Het ontwerp van een medewerkersparticipatieplan

Er zijn allerlei werknemersparticipatieplannen. Dat komt omdat er veel mogelijkheden op het gebied van participatie zijn. Bedenk eerst waarom u werknemersparticipatie wilt invoeren. Dat bepaald welke participatievorm het meest geschikt Wilt u bijvoorbeeld uw werknemers belonen? Dan is winstdeling de beste keuze. Als u werknemers meer zeggenschap wilt geven in het bedrijf, zijn aandelen het meest geschikt.

Communicatie

Voor het slagen van het participatieplan is duidelijke communicatie vooraf essentieel. Als u van plan bent om werknemersparticipatie in te voeren, overleg het dan van te voren met uw werknemers. Als u weinig werknemers heeft, is het mogelijk om het met alle werknemers te bespreken. Heeft u veel werknemers, dan is het handig om alleen gesprekken te voeren met uw management of met HR. Kies samen of u wel of niet medewerkersparticipatie wilt invoeren. Zijn uw werknemers positief? Kies dan samen voor een participatievorm.  

Kiezen voor een participatievorm

Er zijn verschillende vormen van participatie. Deze keuzes bepalen voor welk participatievorm u kiest:

Wel of geen zeggenschap

Sommige werknemers willen heel graag zeggenschap, anderen hebben er totaal behoefte aan. Het hangt vaak af van het opleidingsniveau van uw medewerkers. Hoe hoger opgeleid, hoe meer behoefte er is aan zeggenschap. Als u zeggenschap voor uw medewerkers wilt, zijn aandelen de juiste keuze voor u.

Wel of niet een bedrijfsovername voorkomen

Kies voor aandelen als u een overname wilt voorkomen. 

Wel of niet extra kapitaal aantrekken

Door uw werknemers opties, aandelen en certificaten te laten kopen, investeren ze in het eigen bedrijf en vergroten ze uw kapitaal.

Wel of niet uw werknemers belonen

De makkelijkste manier om werknemers te belonen is winstdeling. Aandelen, certificaten en opties worden ook gebruikt als beloningen voor werknemers, maar deze participatieplannen zijn ingewikkelder om in toe voeren en te beheren. 

Wel of niet uw werknemers betrekken bij de koers

Winstdeling is de enige vorm van werknemersparticipatie waar uw werknemers niet betrokken worden bij de koers van uw bedrijf.

Andere keuzes

Wel of niet voor alle werknemers

Over het algemeen is het beter om alle werknemers aan werknemersparticipatie te laten doen. Alleen dan heeft werknemersparticipatie een positief effect. Participatie voor alleen de toplaag heeft een negatief effect op de bedrijfsvoering.

Wilt u medewerkersparticipatie inschakelen om een overname te voorkomen? Dan is wel logisch om alleen het management te laten participeren.

Wel of niet schenken

Dit is niet van toepassing op winstdeling. U heeft de keuze of uw werknemers de opties, aandelen of certificaten schenkt of dat uw werknemers ze zelf moeten kopen. Er zijn altijd combinaties mogelijk. Bij aanvang van het plan schenken en verder moeten de werknemers de opties, aandelen of certificaten zelf kopen.

Wel of niet aan prestaties verbinden

Soms word werknemersparticipatie verbonden aan prestaties. Werknemers krijgen bijvoorbeeld aandelen of een hoger percentage van de winst als ze bepaalde doelen halen.

Wel of geen dividend

Dit is alleen van toepassing op aandelen en certificaten. Als uw werknemers de aandelen of certificaten laat kopen, lopen ze risico. Als compensatie daarvoor, wordt er vaak dividend (een vergoeding voor het risico) uitgekeerd.

Verschillende participatievormen

Winstdeling

Winstdeling is het verspreiden van een deel van de winst over uw medewerkers. U heeft de mogelijkheid om elke werknemer hetzelfde percentage van de winst te geven. U kunt ook kiezen om het percentage van de winst af te laten hangen van prestaties of positie van de werknemers. Let op dat u van te voren afspreekt wat er gebeurt als uw onderneming geen winst maakt. 

Opties

Een optie is het recht om in de toekomst aandelen te kopen tegen een van te voren afgesproken prijs per aandeel. Als de koers stijgt, is het voordelig voor uw werknemer om aandelen te kopen. Helaas zijn er twee grote nadelen aan opties:

 1. Opties worden zwaar belast door de Nederlandse overheid.
 2. Uit onderzoek blijkt dat opties als participatievorm geen positief effect op de bedrijfsresultaten hebben (zoals winstdeling, aandelen en certificaten).

Aandelen

Door aandelen in bezit te hebben, worden uw medewerkers eigenaar van een stukje van uw bedrijf. Daarbij krijgen uw medewerkers ook medezeggenschap. Minimaal één keer per jaar vind er een vergadering van aandeelhouders plaats, waarin aandeelhouders grote beslissingen af- of goedkeuren. Het dagelijks beheer blijft in handen van het bestuur.

Certificaten van aandelen

Bij certificaten van aandelen (ook wel certificaten genoemd) is de medezeggenschap ondergebracht in een stichting, Stichting Administratiekantoor (STAK). Het bestuur van de STAK oefent de stemrechten uit.

Een werknemersparticipatieplan invoeren

Als u voor een bepaald participatieplan heeft gekozen, is het tijd om het werknemersparticipatieplan in te voeren. Als u kiest om uw werknemers certificaten of aandelen te laten kopen, lopen ze risico. Niet alle werknemers zullen mee willen doen aan een aandelen of certificatenplan. Als 50 procent mee doet, is dat een mooi resultaat. Hoe duidelijker de communicatie is, hoe meer mensen zullen participeren.

Blijf, na het invoeren, goed op de hoogte van de meningen van uw werknemers. Zorg dat uw medewerkers aangeven als er eventuele problemen zijn. Pas, als dat nodig is, het plan aan.

Welke software kiest u voor de werknemersparticipatie administratie?

De werknemersparticipatie administratie is ingewikkeld en tijdrovend. Dat geld voor alle soorten participatieplannen, behalve winstdeling, is . Er is software waarin u het beheer snel, eenvoudig en voor weinig geld regelt. Voor aandelen- en certificatenplannen (eventueel in combinatie met winstdeling) is PeopleStock de meest geschikte software. Peoplestock is een webapplicatie die uit verschillende modules bestaat. U betaalt alleen voor de modules die u nodig heeft.

PeopleStock heeft onder andere de volgende functionaliteiten:

 • Geautomatiseerde transactieverwerking, inclusief transactiebevestigingen en financiële verwerking
 • Flexibele rapportagemogelijkheden, inclusief Excel
 • Spaarmodule
 • Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits. Andere talen zijn eenvoudig om toe te voegen (als ze gebruikmaken van het Latijns schrift).
 • Aandelenregister
 • Intern handelsplatform voor werknemersparticipatie
 • Automatische verwerking van dividenden, inclusief stock- en cashdividenden.
 • Mogelijkheid om meerdere participatieregelingen in PeopleStock te combineren Leningenmodule
 • SEPA in- en excasso
 • Geautomatiseerde matching van koop- en verkooporders
 • Beveiligd deelnemersportaal waar alle documenten voor een specifieke deelnemer te vinden zijn en waar een deelnemer orders kan opgeven.
 • Compliance checks: Er wordt gecontroleerd of alle handelingen worden gedaan in lijn met de statuten en regels van het participatieplan, de interne regelgeving en de wettelijke bepalingen.

Als u kiest voor PeopleStock, profiteert u van deze voordelen:

 • Geeft direct toegang tot uitgebreide informatie
 • Overzichtelijk
 • Geschikt voor allerlei soorten participatieplannen
 • Een volledige audittrail: altijd inzicht in wie wanneer gegevens veranderd heeft.
 • Uitstekende beveiliging van de informatie en van het platform
 • Maatwerk: Wij passen Peoplestock aan op basis van wat uw bedrijf nodig heeft
 • Gebruikersvriendelijk
 • Hoge kwaliteit voor een lage prijs

Onze contactgegevens

PeopleStock wordt door Emanon ontwikkeld. Heeft u vragen over PeopleStock? Neem contact met ons op! Dit zijn onze contactgegevens:

Email: info@emanon.nl

Telefoonnummer: +31 (0)26 4451302

Adres:

2908 LJ Capelle a/d IJssel

Essebaan 19