De voor- en nadelen van winstdeling

Winstdeling is een vorm van financiële participatie (ook wel werknemersparticipatie genoemd). Financiële participatie betekent dat werknemers profiteren van de winst van het bedrijf. Bij winstdeling wordt de winst (gedeeltelijk) verdeeld over de werknemers. Winstdeling is een variabele beloning. Hoe groter de winst, hoe groter het uitgekeerde bedrag is wat uw werknemer krijgt.  

Wat zijn de voordelen van winstdeling?

Winstdeling heeft allerlei voordelen voor uw onderneming: 

 • Beperkt het risico van te hoge loonkosten als het slecht gaat met de onderneming: geen winst betekent dat u geen winstdeling hoeft uit te keren. 
 • Stimuleert uw werknemers om beter te presteren 
 • Kan gebruikt worden als beloning  
 • Helpt om nieuw personeel aan te trekken 
 • Verbind uw werknemers aan uw bedrijf 

Er is één voordeel voor uw werknemers 

 • Extra inkomsten 

Wat zijn de nadelen van winstdeling?

Voor uw onderneming zijn dit de nadelen van winstdeling: 

 • Uw werknemers zijn gericht op de prestaties van het bedrijf op de korte termijn en niet op de lange termijn 
 • Uw werknemers worden misschien boos als er geen winst is en er geen geld wordt uitgekeerd 
 • Als u niet alle werknemers hetzelfde percentage van de winst geeft, is de kans op jaloezie groot (geeft bijvoorbeeld werknemers in een hogere positie meer of u gebruikt winstdeling als beloning voor bepaalde prestaties)  
 • Als u de winstdeling jarenlang structureel uitdeelt, wordt het volgens de wet gezien als een vaste beloning en komt het in de arbeidsovereenkomst. U kunt dan niet meer van winstdeling afzien.  

De nadelen voor uw werknemers zijn: 

 • De variabele factor van winstdeling zorgt voor onzekerheid 
 • Als er geen winst wordt gemaakt, krijgen ze ook niets 

Winstdeling en de ondernemingsraad

Heeft uw onderneming een ondernemingsraad (OR) en is er geen caoDan heeft de OR instemmingsrecht wat betreft de winstdeling. Een uitzondering is als u elk jaar opnieuw beslist of uw werknemers een eindejaarsuitkering krijgen, gebaseerd op de winst. 

De OR houdt toezicht op de berekening van de winstdeling. De OR moet daarom inzicht hebben in de jaarrekening en de winstdelingsregeling. 

Het opstellen van een winstdelingsregeling

Het is van belang dat u de winstdelingsregeling op de juiste manier opstelt. Zorg ervoor dat u de regeling laat aansluiten op de doelstelling die u hiermee probeert te behalen. De volgende twee elementen moeten in ieder geval in de winstdelingsregeling zijn opgenomen: 

Definitie van winst

Meestal is dit het verschil tussen omzet en de variabele kosten met de afschrijvingen, wat gecorrigeerd wordt voor overige baten en lasten. Hier wordt de belasting vanaf getrokken. Het is van belang dat deze berekening gebeurt aan de hand van een goedgekeurde jaarrekening met een verklaring van een accountant.  

De manier waarop de winst verdeeld wordt

De meest eenvoudige manier van winstdeling is om al uw werknemers hetzelfde percentage van de winst te geven. Dit voorkomt bovendien jaloezie. Het is ook mogelijk om de hoogte van het percentage af te laten hangen van: 

 • Positie binnen het bedrijf 
 • Salaris 
 • Aantal uren 
 • Aantal dienstjaren 
 • Behaalde prestaties 
 • Enzovoorts, enzovoorts.  

De fiscale afhandeling van winstdeling

Voor de belastingdienst wordt het uitkeren van winstdeling gezien als loon. Als werkgever betaalt u daar premies over. U mag het totale bedrag wat u uitkeert als winstdeling aftrekken van de fiscale winst.  

De belastingdienst ziet ook de winstdeling voor uw werknemer als loon. Uw werknemer betaalt loonbelasting over de waarde van het bedrag.  

Andere vormen van financiële werknemersparticipatie

Er zijn andere manieren om uw werknemers te laten profiteren van de winst van uw bedrijf: 

Aandelen

Werknemers aandelen verbinden uw werknemers aan uw bedrijf. Het heeft een positief effect op de productie. U heeft de keuze om de aandelen door uw werknemers te laten kopen. Hiermee laat u uw werknemers investeren in hun eigen bedrijf. Het is ook mogelijk om de aandelen aan uw werknemers te schenken, bijvoorbeeld als beloning. 

Aandelen geven uw werknemers medezeggenschap in uw bedrijf.  

Certificaten

Bij certificaten of certificaten van aandelen is de medezeggenschap geregeld in de Stichting Administratie Kantoor. Verder zijn certificaten gelijk aan aandelen.  

Opties

Met een opties krijgen uw werknemers het recht om aandelen te kopen voor een bepaalde prijs in een bepaalde periode. Werknemers opties zijn niet populair in Nederland, omdat ze zwaar belast worden. 

Financiële werknemersparticipatie beheren

Het beheer van werknemersparticipatie is vaak ingewikkeld en tijdrovendPeopleStock is een gespecialiseerde webapplicatie voor het beheer van alle verschillende vormen van werknemersparticipatie. Dit zijn de voordelen van PeopleStock: 

 • Met één klik tot uitgebreide informatie  
 • Gebruikersvriendelijk  
 • Schaalbare oplossing; PeopleStock is modulair opgebouwd en groeit mee met uw werknemersparticipatieplan. 
 • Volledige audittrail: altijd inzicht in wie wanneer gegevens veranderd heeft. 
 • Overzichtelijk 
 • Volledige beveiliging van de informatie en van het platform 
 • Maatwerk: Wij passen Peoplestock aan op basis van uw behoeften en wensen 

Contact

Heeft u vragen over PeopleStock? Neem contact met ons op. Wij helpen u met plezier. Bel ons. Ons telefoonnummer is (0)264451302U kunt ook altijd een e-mail sturen naar info@emanon.nl