Prinsjesdag, financiële werknemersparticipatie & armoedebestrijding

Gisteren is de Miljoenennota gepresenteerd. Voor financiële werknemersparticipatie verandert er jammer genoeg niets. Logisch ook, het kabinet is demissionair en dus geldt: geen nieuw beleid maken, maar vooral lopende zaken afhandelen. Wat het kabinet wél doet, is geld uittrekken voor de bestrijding van armoede. Eén miljoen Nederlanders dreigt namelijk onder de armoedegrens te komen. 

Wij vroegen ons af: kan financiële werknemersparticipatie een rol spelen in de bestrijding van armoede? Wij geloven van wel! Natuurlijk heeft armoede diepere en bredere oorzaken. Financiële werknemersparticipatie kan nooit een allesomvattende oplossing zijn, maar het kan wel deel zijn van de oplossing. Hier zijn enkele manieren waarop dat zou kunnen: 

Financiële ongelijkheid

Financiële werknemersparticipatie kan bijdragen aan het verminderen van de financiële ongelijkheid binnen een onderneming. Het kan werknemers in staat stellen extra inkomsten te genereren als de waarde van hun aandelen of opties stijgt. Dit extra inkomen kan helpen de financiële situatie van werknemers en hun gezinnen te verbeteren. Er kan dan ook meer vermogen worden opgebouwd. Zo kan de inkomenskloof tussen het management en andere werknemers verkleind worden. 

Langdurige werkgelegenheid

Werknemers die financieel deel uitmaken van een onderneming hebben vaak een grotere motivatie om het succes van het bedrijf te ondersteunen en te behouden. Dit kan leiden tot stabielere arbeidsverhoudingen en meer kansen voor langdurige werkgelegenheid. 

Financiële educatie

Financiële participatie kan werknemers bewust maken van financiële planning en investeringen. Dit kan helpen bij het opbouwen van spaargeld en vermogen op de lange termijn, waardoor men minder kwetsbaar is voor armoede. 

 

Binnen de context van een onderneming kan financiële werknemersparticipatie dus positieve effecten hebben op individuele werknemers en kan het een belangrijke aanvullende maatregel vormen binnen een breder overheidsbeleid voor armoedebestrijding.  

 De belangrijkste struikelblokken voor bedrijven om breed werknemersparticipatie te introduceren, is dat tot nu toe deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland nog niet fiscaal aantrekkelijk is gemaakt en er veel belemmerende regelgeving is. Op 22 november 2023 zijn er nieuwe verkiezingen. Het zou geweldig zijn als de nieuwe regering daar dan verandering in brengt. Dit zou kunnen doormiddel van belastingvoordelen en eenvoudigere regelgeving. Financiële werknemersparticipatie is een uitstekende kans om de welvaart in Nederland beter te verdelen. Wij gaan ons er hard voor maken! 

Culturele diversiteit bij Emanon

Misschien is het volledig aan je voorbijgegaan, maar afgelopen zaterdag was het de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. Deze dag wordt ieder jaar gevierd op 21 mei en wordt georganiseerd door UNESCO. Wij van Emanon vroegen ons af: hoe divers zijn we nu eigenlijk? En wat betekent dit voor ons…   

Welke invloed heeft diversiteit op een bedrijf?  

Wist je dat bedrijven met (culturele) diversiteit maar liefst 36 % meer winst maken dan bedrijven met een minimaal divers personeelsbestand? Dit blijkt uit o.a. uit een onderzoek van het Global McKinsey Institute uit 2019. Dit consultancybedrijf vergeleek meer dan duizend bedrijven wereldwijd op basis van bedrijfsresultaten en culturele diversiteit. Uit dit onderzoek komt een belangrijke boodschap naar voren: Geef medewerkers met een migratieachtergrond een kans en jij plukt er de vruchten van.  

Waarom maken bedrijven met meer diversiteit meer winst? 
  1. Er is een beter begrip voor uiteenlopende klanten en doelgroepen.  
  2. Millenials en Generatie Z voelen zich meer aangetrokken tot een bedrijf met meer diversiteit. 
  3. De bedrijven met meer diversiteit hebben een betere reputatie en trekken meer toekomstige werknemers aan. 
  4. De bedrijven hebben betere overlevingskansen, omdat ze flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderingen. 
  5. Bedrijven met meer diversiteit zijn vernieuwender, creatiever en beter in het oplossen van problemen.  
Verloren talenten

Jammer genoeg zijn nog veel HR-managers en directeuren in Nederland van mening dat diversiteit niet loont: maar 23% denkt dat een divers team innovatiever is dan een team met mensen met dezelfde achtergrond. Slechts 19% van de managers en directeuren denkt dat investeringen op het gebied van diversiteit geld oplevert en/of zorgt voor betere bedrijfsresultaten. 

De laatste vijftien jaar hebben er steeds meer Nederlanders met een migratieachtergrond een bachelor of een masterdiploma behaald. Er is echter pas nog maar een klein percentage van hen werkzaam bij grotere bedrijven. Dat is jammer, want op zo’n manier gaat er veel talent verloren.  

De praktijk 

Bij Emanon denken we zelf vanuit de kracht van diversiteit: ons team is zelfs samengesteld vanuit de gedachte dat diversiteit van toegevoegde waarde is voor het bedrijf, onze activiteiten en zelfs werkplezier. Van het huidige personeelsbestand (medio 2022) heeft 50% een multiculturele achtergrond, 30% is vrouw, en zijn er collega’s die we zelf hebben opgeleid, middelbaar geschoold tot en met collega’s met dubbele universitaire titels. In de praktijk zien we dat diversiteit werkt en ook op meerdere vlakken bijdraagt aan ons succes en onze dienstverlening.