Emanon is nu PSO 30+ gecertificeerd! Daar zijn we ontzettend blij om!

Hoera! Emanon is PSO 30+ gecertificeerd!

Hoera! Emanon is PSO 30+ gecertificeerd!

Vanaf 1 juli 2023 is Emanon PSO 30+ gecertificeerd! Het PSO-keurmerk is een erkenning van onze inspanning om ook maatschappelijk een bijdrage te leveren.
We zijn ontzettend trots op deze certificering en willen graag met je delen wat dit voor onze klanten betekent.

Wat houdt het PSO-keurmerk in?
Het PSO-keurmerk staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is bedoeld om inzicht te geven in de mate waarin organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Onze PSO 30+ certificering betekent dat we in de hoogste categorie vallen, waarbij we meer dan 30% van onze werkplekken beschikbaar stellen aan deze groep mensen. Dit betekent dat we op de PSO prestatieladder tot de top van Nederland behoren!

Wat betekent dit voor jou?
Heel concreet: Doe je zaken met (semi)publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies of waterschappen, en heb je een SROI-verplichting? Dan kan je bij de opdrachtgever aangeven dat je een deel van de SROI-verplichting invult door samen te werken met Emanon. Door te kiezen voor Emanon draagt je onderneming bij aan het bevorderen van werk- en ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl je tegelijkertijd voldoet aan de SROI-verplichting. Naast de positieve maatschappelijke impact die je als bedrijf maakt, betekent dit dus ook dat diensten en projecten van Emanon met behulp van de SROI-verplichting kunnen worden gefinancierd.

Onze visie
Sociaal ondernemen is deel van ons DNA. Niet het werk is leidend, maar de persoon achter het werk. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Welk niveau en tempo passen bij jou, en wat heb je nodig om jezelf verder te ontwikkelen? Niet alleen binnen jouw vakgebied, maar ook in bredere zin. Wie zich beter voelt, presteert ook beter!

Wat we concreet doen
Bij Emanon werken een aantal collega’s die om diverse redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of hadden, bijvoorbeeld als gevolg van een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een autismespectrumstoornis (ASS) of een andere oorzaak. Het zijn collega’s die minder kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. Wij bieden hen die kans.

De collega’s die voor ons kiezen, hebben talent voor en affiniteit met ICT. We leiden ze op, laten ze projecten uitvoeren en geven ze de juiste begeleiding bij het werk. Samen evalueren we en geven we verbeterpunten aan. Zo bouwen we samen ervaring op.

Meer weten?
Wil je verder praten over onze certificering en wat dit voor jouw onderneming betekent?
Neem gerust contact met ons op!

Behoud de ICT’er: maak ze mede-eigenaar!

Elk jaar voert organisatieadviesbureau Berenschot een onderzoek uit onder HR-professionals. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat 65% van de bedrijven en organisaties met name moeite heeft met het invullen van ICT-functies. Met de huidige krapte is het lastig om ICT-ers te vinden, maar vooral ook om ze te behouden. De groep medewerkers waar men zich het meeste zorgen om maakt, is de groep die tussen één en drie jaar in dienst is.

Bedrijven spelen hier momenteel op in door meer aandacht te besteden aan opleiding, ontwikkeling en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Men gaat ook steeds vaker het gesprek aan met medewerkers om ze te laten weten dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. Dit zijn allemaal mooie stappen, maar naar onze mening ontbreekt er iets essentieels, namelijk financiële werknemersparticipatie!

Delen in de waardeontwikkeling
Het is niet verkeerd om medewerkers te belonen door ze te laten meeprofiteren van de waardeontwikkeling. Als je ICT-medewerkers beloont met aandelen, opties of andere vormen van participatie, word je als werkgever bovendien aantrekkelijker. Werknemers werken nu eenmaal graag voor bedrijven waar hun inzet wordt gewaardeerd met meer dan alleen een salaris.

Mede-ondernemerschap (intrapreneurship)
Wat nog mooier is, is als een onderneming de participatie verder kan trekken dan alleen het delen in de winst, bijvoorbeeld door de medewerkers ook mede-eigenaar te maken van het bedrijf. Door mede-eigenaarschap bevorder je het ondernemerschap binnen de organisatie (intrapreneurship) en vervul je de behoefte aan betrokkenheid en eigenaarschap.

Meer (financiële) betrokkenheid betekent ook dat medewerkers een groot belang hebben bij de duurzame groei en stabiliteit van het bedrijf. Ze worden proactieve ambassadeurs, wat kan leiden tot een hogere klanttevredenheid, een betere bedrijfsreputatie en een sterkere concurrentiepositie.

Tenslotte
Financiële werknemersparticipatie is geen oplossing voor alle uitdagingen in de IT-sector, maar het kan zeer zeker een instrument zijn in het werven en behouden van talent en het versterken van de betrokkenheid van werknemers! De exacte impact zal afhangen van de specifieke implementatie en het beleid van de organisatie, maar hoe geweldig zal het zijn als steeds meer bedrijven medewerkers tot mede-eigenaren gaan maken!

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op. Samen kunnen we verkennen wat financiële participatie voor jouw onderneming of organisatie kan betekenen.

Prinsjesdag, financiële werknemersparticipatie & armoedebestrijding

Gisteren is de Miljoenennota gepresenteerd. Voor financiële werknemersparticipatie verandert er jammer genoeg niets. Logisch ook, het kabinet is demissionair en dus geldt: geen nieuw beleid maken, maar vooral lopende zaken afhandelen. Wat het kabinet wél doet, is geld uittrekken voor de bestrijding van armoede. Eén miljoen Nederlanders dreigt namelijk onder de armoedegrens te komen. 

Wij vroegen ons af: kan financiële werknemersparticipatie een rol spelen in de bestrijding van armoede? Wij geloven van wel! Natuurlijk heeft armoede diepere en bredere oorzaken. Financiële werknemersparticipatie kan nooit een allesomvattende oplossing zijn, maar het kan wel deel zijn van de oplossing. Hier zijn enkele manieren waarop dat zou kunnen: 

Financiële ongelijkheid

Financiële werknemersparticipatie kan bijdragen aan het verminderen van de financiële ongelijkheid binnen een onderneming. Het kan werknemers in staat stellen extra inkomsten te genereren als de waarde van hun aandelen of opties stijgt. Dit extra inkomen kan helpen de financiële situatie van werknemers en hun gezinnen te verbeteren. Er kan dan ook meer vermogen worden opgebouwd. Zo kan de inkomenskloof tussen het management en andere werknemers verkleind worden. 

Langdurige werkgelegenheid

Werknemers die financieel deel uitmaken van een onderneming hebben vaak een grotere motivatie om het succes van het bedrijf te ondersteunen en te behouden. Dit kan leiden tot stabielere arbeidsverhoudingen en meer kansen voor langdurige werkgelegenheid. 

Financiële educatie

Financiële participatie kan werknemers bewust maken van financiële planning en investeringen. Dit kan helpen bij het opbouwen van spaargeld en vermogen op de lange termijn, waardoor men minder kwetsbaar is voor armoede. 

 

Binnen de context van een onderneming kan financiële werknemersparticipatie dus positieve effecten hebben op individuele werknemers en kan het een belangrijke aanvullende maatregel vormen binnen een breder overheidsbeleid voor armoedebestrijding.  

 De belangrijkste struikelblokken voor bedrijven om breed werknemersparticipatie te introduceren, is dat tot nu toe deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland nog niet fiscaal aantrekkelijk is gemaakt en er veel belemmerende regelgeving is. Op 22 november 2023 zijn er nieuwe verkiezingen. Het zou geweldig zijn als de nieuwe regering daar dan verandering in brengt. Dit zou kunnen doormiddel van belastingvoordelen en eenvoudigere regelgeving. Financiële werknemersparticipatie is een uitstekende kans om de welvaart in Nederland beter te verdelen. Wij gaan ons er hard voor maken! 

Culturele diversiteit bij Emanon

Misschien is het volledig aan je voorbijgegaan, maar afgelopen zaterdag was het de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. Deze dag wordt ieder jaar gevierd op 21 mei en wordt georganiseerd door UNESCO. Wij van Emanon vroegen ons af: hoe divers zijn we nu eigenlijk? En wat betekent dit voor ons…   

Welke invloed heeft diversiteit op een bedrijf?  

Wist je dat bedrijven met (culturele) diversiteit maar liefst 36 % meer winst maken dan bedrijven met een minimaal divers personeelsbestand? Dit blijkt uit o.a. uit een onderzoek van het Global McKinsey Institute uit 2019. Dit consultancybedrijf vergeleek meer dan duizend bedrijven wereldwijd op basis van bedrijfsresultaten en culturele diversiteit. Uit dit onderzoek komt een belangrijke boodschap naar voren: Geef medewerkers met een migratieachtergrond een kans en jij plukt er de vruchten van.  

Waarom maken bedrijven met meer diversiteit meer winst? 
  1. Er is een beter begrip voor uiteenlopende klanten en doelgroepen.  
  2. Millenials en Generatie Z voelen zich meer aangetrokken tot een bedrijf met meer diversiteit. 
  3. De bedrijven met meer diversiteit hebben een betere reputatie en trekken meer toekomstige werknemers aan. 
  4. De bedrijven hebben betere overlevingskansen, omdat ze flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderingen. 
  5. Bedrijven met meer diversiteit zijn vernieuwender, creatiever en beter in het oplossen van problemen.  
Verloren talenten

Jammer genoeg zijn nog veel HR-managers en directeuren in Nederland van mening dat diversiteit niet loont: maar 23% denkt dat een divers team innovatiever is dan een team met mensen met dezelfde achtergrond. Slechts 19% van de managers en directeuren denkt dat investeringen op het gebied van diversiteit geld oplevert en/of zorgt voor betere bedrijfsresultaten. 

De laatste vijftien jaar hebben er steeds meer Nederlanders met een migratieachtergrond een bachelor of een masterdiploma behaald. Er is echter pas nog maar een klein percentage van hen werkzaam bij grotere bedrijven. Dat is jammer, want op zo’n manier gaat er veel talent verloren.  

De praktijk 

Bij Emanon denken we zelf vanuit de kracht van diversiteit: ons team is zelfs samengesteld vanuit de gedachte dat diversiteit van toegevoegde waarde is voor het bedrijf, onze activiteiten en zelfs werkplezier. Van het huidige personeelsbestand (medio 2022) heeft 50% een multiculturele achtergrond, 30% is vrouw, en zijn er collega’s die we zelf hebben opgeleid, middelbaar geschoold tot en met collega’s met dubbele universitaire titels. In de praktijk zien we dat diversiteit werkt en ook op meerdere vlakken bijdraagt aan ons succes en onze dienstverlening.