Prinsjesdag, financiële werknemersparticipatie & armoedebestrijding

Gisteren is de Miljoenennota gepresenteerd. Voor financiële werknemersparticipatie verandert er jammer genoeg niets. Logisch ook, het kabinet is demissionair en dus geldt: geen nieuw beleid maken, maar vooral lopende zaken afhandelen. Wat het kabinet wél doet, is geld uittrekken voor de bestrijding van armoede. Eén miljoen Nederlanders dreigt namelijk onder de armoedegrens te komen. 

Wij vroegen ons af: kan financiële werknemersparticipatie een rol spelen in de bestrijding van armoede? Wij geloven van wel! Natuurlijk heeft armoede diepere en bredere oorzaken. Financiële werknemersparticipatie kan nooit een allesomvattende oplossing zijn, maar het kan wel deel zijn van de oplossing. Hier zijn enkele manieren waarop dat zou kunnen: 

Financiële ongelijkheid

Financiële werknemersparticipatie kan bijdragen aan het verminderen van de financiële ongelijkheid binnen een onderneming. Het kan werknemers in staat stellen extra inkomsten te genereren als de waarde van hun aandelen of opties stijgt. Dit extra inkomen kan helpen de financiële situatie van werknemers en hun gezinnen te verbeteren. Er kan dan ook meer vermogen worden opgebouwd. Zo kan de inkomenskloof tussen het management en andere werknemers verkleind worden. 

Langdurige werkgelegenheid

Werknemers die financieel deel uitmaken van een onderneming hebben vaak een grotere motivatie om het succes van het bedrijf te ondersteunen en te behouden. Dit kan leiden tot stabielere arbeidsverhoudingen en meer kansen voor langdurige werkgelegenheid. 

Financiële educatie

Financiële participatie kan werknemers bewust maken van financiële planning en investeringen. Dit kan helpen bij het opbouwen van spaargeld en vermogen op de lange termijn, waardoor men minder kwetsbaar is voor armoede. 

 

Binnen de context van een onderneming kan financiële werknemersparticipatie dus positieve effecten hebben op individuele werknemers en kan het een belangrijke aanvullende maatregel vormen binnen een breder overheidsbeleid voor armoedebestrijding.  

 De belangrijkste struikelblokken voor bedrijven om breed werknemersparticipatie te introduceren, is dat tot nu toe deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland nog niet fiscaal aantrekkelijk is gemaakt en er veel belemmerende regelgeving is. Op 22 november 2023 zijn er nieuwe verkiezingen. Het zou geweldig zijn als de nieuwe regering daar dan verandering in brengt. Dit zou kunnen doormiddel van belastingvoordelen en eenvoudigere regelgeving. Financiële werknemersparticipatie is een uitstekende kans om de welvaart in Nederland beter te verdelen. Wij gaan ons er hard voor maken!