Behoud de ICT’er: maak ze mede-eigenaar!

Elk jaar voert organisatieadviesbureau Berenschot een onderzoek uit onder HR-professionals. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat 65% van de bedrijven en organisaties met name moeite heeft met het invullen van ICT-functies. Met de huidige krapte is het lastig om ICT-ers te vinden, maar vooral ook om ze te behouden. De groep medewerkers waar men zich het meeste zorgen om maakt, is de groep die tussen één en drie jaar in dienst is.

Bedrijven spelen hier momenteel op in door meer aandacht te besteden aan opleiding, ontwikkeling en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Men gaat ook steeds vaker het gesprek aan met medewerkers om ze te laten weten dat hun bijdrage gewaardeerd wordt. Dit zijn allemaal mooie stappen, maar naar onze mening ontbreekt er iets essentieels, namelijk financiële werknemersparticipatie!

Delen in de waardeontwikkeling
Het is niet verkeerd om medewerkers te belonen door ze te laten meeprofiteren van de waardeontwikkeling. Als je ICT-medewerkers beloont met aandelen, opties of andere vormen van participatie, word je als werkgever bovendien aantrekkelijker. Werknemers werken nu eenmaal graag voor bedrijven waar hun inzet wordt gewaardeerd met meer dan alleen een salaris.

Mede-ondernemerschap (intrapreneurship)
Wat nog mooier is, is als een onderneming de participatie verder kan trekken dan alleen het delen in de winst, bijvoorbeeld door de medewerkers ook mede-eigenaar te maken van het bedrijf. Door mede-eigenaarschap bevorder je het ondernemerschap binnen de organisatie (intrapreneurship) en vervul je de behoefte aan betrokkenheid en eigenaarschap.

Meer (financiële) betrokkenheid betekent ook dat medewerkers een groot belang hebben bij de duurzame groei en stabiliteit van het bedrijf. Ze worden proactieve ambassadeurs, wat kan leiden tot een hogere klanttevredenheid, een betere bedrijfsreputatie en een sterkere concurrentiepositie.

Tenslotte
Financiële werknemersparticipatie is geen oplossing voor alle uitdagingen in de IT-sector, maar het kan zeer zeker een instrument zijn in het werven en behouden van talent en het versterken van de betrokkenheid van werknemers! De exacte impact zal afhangen van de specifieke implementatie en het beleid van de organisatie, maar hoe geweldig zal het zijn als steeds meer bedrijven medewerkers tot mede-eigenaren gaan maken!

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op. Samen kunnen we verkennen wat financiële participatie voor jouw onderneming of organisatie kan betekenen.