Culturele diversiteit bij Emanon

Misschien is het volledig aan je voorbijgegaan, maar afgelopen zaterdag was het de Internationale Dag van de Culturele Diversiteit. Deze dag wordt ieder jaar gevierd op 21 mei en wordt georganiseerd door UNESCO. Wij van Emanon vroegen ons af: hoe divers zijn we nu eigenlijk? En wat betekent dit voor ons…   

Welke invloed heeft diversiteit op een bedrijf?  

Wist je dat bedrijven met (culturele) diversiteit maar liefst 36 % meer winst maken dan bedrijven met een minimaal divers personeelsbestand? Dit blijkt uit o.a. uit een onderzoek van het Global McKinsey Institute uit 2019. Dit consultancybedrijf vergeleek meer dan duizend bedrijven wereldwijd op basis van bedrijfsresultaten en culturele diversiteit. Uit dit onderzoek komt een belangrijke boodschap naar voren: Geef medewerkers met een migratieachtergrond een kans en jij plukt er de vruchten van.  

Waarom maken bedrijven met meer diversiteit meer winst? 
  1. Er is een beter begrip voor uiteenlopende klanten en doelgroepen.  
  2. Millenials en Generatie Z voelen zich meer aangetrokken tot een bedrijf met meer diversiteit. 
  3. De bedrijven met meer diversiteit hebben een betere reputatie en trekken meer toekomstige werknemers aan. 
  4. De bedrijven hebben betere overlevingskansen, omdat ze flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op veranderingen. 
  5. Bedrijven met meer diversiteit zijn vernieuwender, creatiever en beter in het oplossen van problemen.  
Verloren talenten

Jammer genoeg zijn nog veel HR-managers en directeuren in Nederland van mening dat diversiteit niet loont: maar 23% denkt dat een divers team innovatiever is dan een team met mensen met dezelfde achtergrond. Slechts 19% van de managers en directeuren denkt dat investeringen op het gebied van diversiteit geld oplevert en/of zorgt voor betere bedrijfsresultaten. 

De laatste vijftien jaar hebben er steeds meer Nederlanders met een migratieachtergrond een bachelor of een masterdiploma behaald. Er is echter pas nog maar een klein percentage van hen werkzaam bij grotere bedrijven. Dat is jammer, want op zo’n manier gaat er veel talent verloren.  

De praktijk 

Bij Emanon denken we zelf vanuit de kracht van diversiteit: ons team is zelfs samengesteld vanuit de gedachte dat diversiteit van toegevoegde waarde is voor het bedrijf, onze activiteiten en zelfs werkplezier. Van het huidige personeelsbestand (medio 2022) heeft 50% een multiculturele achtergrond, 30% is vrouw, en zijn er collega’s die we zelf hebben opgeleid, middelbaar geschoold tot en met collega’s met dubbele universitaire titels. In de praktijk zien we dat diversiteit werkt en ook op meerdere vlakken bijdraagt aan ons succes en onze dienstverlening.