Aankomend talent binden en behouden: tips voor werkgevers

U wilt als ondernemer graag werknemers van de nieuwe generaties aantrekken. Daarvoor is het handig om te weten wat de wensen zijn van de nieuwe generaties (Millennials en Generatie Z). Vooral voor Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2010, is de arbeidsmarkt rijk aan kansen, maar soms ook erg intimiderend. U heeft daarom een andere aanpak nodig om aankomende werknemers aan te trekken en te behouden. 

De prioriteiten van de nieuwe generaties  

Om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de nieuwe generaties is het belangrijk om te weten wat ze willen. Hieronder staan de prioriteiten van de Millenials en Generatie Z bij het zoeken van een baan.  

  1. Geld 
  2. Zekerheid
  3. Vakantie/ vrije tijd
  4. Fijne collega’s
  5. Flexibel werken
Financiële zekerheid    

Anders dan vaak wordt gedacht, zijn Millennials en Generatie Z geen jobhoppers. De nieuwe generaties zijn opgegroeid met het internet en zijn gewend om snel te schakelen. Vandaar dat ze flexibiliteit en afwisseling fijn vinden. Geld en zekerheid zijn aan de andere kant belangrijker voor deze generaties. 

Millennials en Generatie Z zijn aanzienlijk armer dan de voorgaande generaties. De kosten van het levensonderhoud zijn hoger geworden in vergelijking tot de lonen. Daarbij hebben deze generaties vaak een studieschuld. Het wordt daarom belangrijker hoeveel ze verdienen. Zekerheid speelt hierin ook een rol; daarom zullen zij niet zo snel overstappen naar een ander bedrijf. 

De generatie Millenials zijn groot geworden tijdens de crisis van 2007 tot 2009 en voor hen is het niet vanzelfsprekend dat het alleen maar beter gaat. Daar komen de klimaatcrisis en de coronacrisis bij. Naar een ander bedrijf overstappen, betekent het risico om tijdens de proeftijd ontslagen te worden. Millenials en Generatie Z willen het liefst carrière maken binnen één onderneming. De uitdaging zit dus in het vinden van de meest effectieve manieren om talent verder te helpen in hun ontwikkeling en te behouden voor uw onderneming. 

Mogelijkheden binnen uw onderneming 

U helpt om uw werknemers aan te trekken en vast te houden, door bij het sollicitatiegesprek duidelijk te maken wat de verdere mogelijkheden zijn binnen uw onderneming. Leg ook uit hoe uw werknemers voor hogere functies in aanmerking kunnen komen (bijvoorbeeld door het volgen van een cursus). Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker. 

Het is lastig als u niet in staat bent om hoge loonkosten te betalen. Gelukkig is er een oplossing: financiële werknemersparticipatie. Geef uw werknemers certificaten, aandelen of opties in uw onderneming. Als uw onderneming groeit, groeit de waarde van de certificaten, aandelen of opties mee. Dat is een stimulans voor uw werknemers om meer en beter te presteren.

Wilt u deel uitmaken van de toekomst, en toekomstige werknemers binden bij uw bedrijf en talenten behouden? Dan biedt werknemersparticipatie de uitkomst. Wilt u meer weten over financiële werknemersparticipatie of hoe dit te implementeren en te administeren? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek en demo van PeopleStock, onze gebruiksvriendelijke webapplicatie voor het beheer van werknemersparticipaties. Bel +31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl

Werknemersparticipatie in Europa

Heeft u een onderneming die opereert op Europees niveau en denkt u eraan om financiële werknemersparticipatie in te voeren? Werknemersparticipatie heeft veel voordelen: het kan de loonkosten verlagen, het verhoogt aantoonbaar de productiviteit van werknemers en betrekt en verbindt uw werknemers meer bij het bedrijf. In Europa wordt werknemersparticipatie steeds populairder. De verschillen tussen Europese landen zijn echter groot. Elk land heeft weer zijn eigen (fiscale) regelgeving en vormen van werknemersparticipatie. In dit artikel hebben we de Europese grootste landen eruit gelicht: Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

In veel Europese landen zijn aandelenopties een populaire manier waarop ondernemingen werknemers aan zich te binden. In Nederland is het momenteel gangbaar dat inkomsten- en/of vermogensbelasting geheven wordt over de tussentijds (fictieve) waardestijging van aandelenopties, aandelen of certificaten. In veel andere Europese landen daarentegen dient de belasting pas betaald te worden over het gerealiseerd rendement. Dus pas op het moment van de verkoop van de aandelen, certificaten of opties, waardoor het voor werknemers aantrekkelijker is om te participeren in een werknemersparticipatieplan. 

De populariteit van werknemersparticipatie 

In de Europa is er een duidelijke groei zichtbaar in werknemersparticipatie: zowel het aantal bedrijven met werknemersparticipatie als het aantal werknemers die deelneemt aan werknemersparticipatie is groeiende. De meest voorkomende vormen van werknemersparticipatie in Europa zijn participatie door middel van aandelen-, certificaten en winstdeling.  

Ongeveer 30 procent van de Europese bedrijven kennen een vorm van werknemersparticipatie. Nederlandse bedrijven zitten daar ruim onder met 17 procent. Dit grote verschil wordt met name veroorzaakt doordat in Nederland werknemersparticipatie niet of nauwelijks wordt gestimuleerd. Veel andere Europese landen daarentegen kennen fiscale voordelen voor zowel bedrijven alsook deelnemers als werknemers financieel kunnen participeren in het eigen bedrijf.

Werknemersparticipatie in de drie grootste Europese landen  

Duitsland

De Duitse regering stimuleert werknemersparticipatie via belastingvoordelen. In 2021 werd een nieuwe wet aangenomen, waarmee het bedrag aan aandelen, certificaten of opties dat werknemers belastingvrij mogen ontvangen, is verhoogd van 360 euro naar 1140 euro. Ondanks deze maatregelen passen nog maar weinig Duitse bedrijven werknemersparticipatie toe: 22 procent (onder het Europees gemiddelde van 30 procent).

Frankrijk 

Werknemersparticipatie heeft een lange traditie in Frankrijk. In 1967 werden er al belastingvoordelen voor winstdeling (een vorm van werknemersparticipatie) ingevoerd. De regelgeving rondom werknemersparticipatie is ingewikkeld om te zorgen dat werknemers met een lager salaris niet benadeeld worden ten opzichte van werknemers in de hogere salarisschalen. De Franse overheid voert een actief beleid om werknemersparticipatie te stimuleren.  

In Frankrijk zijn vooral spaarplannen populair, omdat dit pensioenregelingen aanvult of zelfs vervangt. Deze pensioenregelingen zijn grote uitgaveposten voor bedrijven. Spaarplannen zijn daarentegen een stuk goedkoper. In Frankrijk heeft 53 procent van de bedrijven een of meerdere vormen van werknemersparticipatie: ruim boven het Europees gemiddelde.  

Verenigd Koninkrijk 

In het Verenigd Koninkrijk zijn er speciale belastingvoordelen voor vier verschillende vormen van werknemersparticipatie: 

Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een bedrijf kan een werknemer tot 3.600 pond in aandelen geven. Als de werknemer de aandelen voor minstens 5 jaar in zijn of haar bezit houdt, dan hoeft hierover geen inkomsten belasting te worden betaald. 

Save As You Earn (spaar terwijl je verdient) 

Een werknemer kan tot 500 pond per maand sparen. Aan het einde van drie of vijf jaar kan diegene van dit bedrag aandelen kopen. Over rente en bonussen aan het eind van de periode wordt geen belasting betaald. Over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de werknemer ervoor heeft betaald, wordt ook geen belasting betaald.  

Company share option plans (aandelenoptieplannen voor werknemers) 

Een werknemer kan tot 30.000 pond aan opties kopen. Diegene moet de marktwaarde voor de opties betalen. De werknemers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag, waarmee de waarde van de optie is gestegen ofover de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Bedrijven die minder dan 30 miljoen pond aan activa hebben, kunnen hun werknemers opties met een waarde tot 250.000 pond in een periode van drie jaar aanbieden. Een werknemer betaalt geen belasting als de aandelen voor minstens de marktwaarde worden gekocht wanneer de opties worden uitgeoefend.  

Werknemersparticipatie invoeren

Het invoeren van werknemersparticipatie brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Emanon helpt u bij het invoeren van werknemersparticipatie, ook als het plan over meerdere landen dient te worden uitgerold.   Onze webapplicatie PeopleStock ondersteunt alle gangbare internationale en lokale vormen van werknemersparticipatie, waaronder plannen op basis van aandelen, certificaten, notes, opties spaarplannen, obligaties, winstdeling.  Meer informatie over PeopleStock? Bel 31 (0)26 4451302 of mail naar info@emanon.nl.