Drie hoofdpunten regeerakkoord voor het MKB!

Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter onze economie. Niet onbelangrijk dus om even stil te staan bij het nieuwe regeerakkoord. Wat is er belangrijk voor het MKB? Wij zien drie zaken die het kabinet wil bereiken: meer duurzaamheid, meer innovatie, en meer personeel in sectoren waar er grote tekorten zijn. Meer, meer en nog meer dus! Laten we elk punt eens bekijken. 

Meer duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.   

Ook de nieuwe Nederlandse regering zet meer in op duurzaamheid en om dit te stimuleren. De maatregelen die ze voornemens nemen, omvatten o.a.: 

  1. Thuiswerken wordt gestimuleerd: Thuiswerkende mensen hoeven niet naar hun werk te reizen. Dit zorgt voor minder vervuiling van vooral auto’s.  
  2. Gebruik/ bezit van auto’s: De regering wil dat er niet meer betaald wordt voor het bezit, maar voor het gebruik van auto’s.  
  3. Hogere investeringen in wind- en zonne-energie 
  4. Adviseren MKB: Het MKB krijgt advies over het verduurzamen. 
  5. Regelingen vereenvoudigd: De regelingen voor ondernemers met betrekking tot duurzaamheid worden eenvoudiger gemaakt. 
Meer innovatie  

Voor meer duurzaamheid is innovatie nodig, denk aan nieuwe alternatieven voor plastic. Als er niet wordt geïnnoveerd, gaat het Nederlandse bedrijfsleven bovendien achteroplopen. 

  1. Nationaal Groeifonds: Er wordt een Nationaal Groeifonds opgericht. Het Groeifonds is gericht op investeringen in projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, kennis en innovatie. Het fonds krijgt maar liefst vijf miljard tot haar beschikking.  
  2. Samenwerking: Innovatieve ondernemingen worden gestimuleerd om op regionaal, nationaal en internationaal gebied samen te werken.  
Meer personeel  

De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op de economie. Het heeft onder andere gezorgd voor grotere tekorten op de arbeidsmarkt. Dat wil het kabinet de komende tijd gaat aanpakken, en wel op de volgende wijze: 

  1. Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden straks beter begeleidt naar werk.  
  2. Opleiden: Er worden werknemers bijgeschoold, zodat ze over kunnen stappen naar een beroep waar veel vraag naar is. Er komt ook extra geld voor opleidingen die werknemers opleiden tot beroepen waar een tekort heerst. 
Conclusie 

Het kabinet neemt mooie stappen. Wel is het heel jammer dat er niets over werknemersparticipatie in het regeerakkoord staat. Werknemersparticipatie zorgt ervoor dat werknemers meeprofiteren van de waardeontwikkeling van de onderneming, het verhoogt de betrokkenheid van werknemers en draagt bij aan het werkgeluk. Ook dat is duurzaamheid waar we op moeten inzetten: goed voor individuele bedrijven, goed voor werknemers en goed voor onze economie. Het zou geweldig zijn als de regering werknemersparticipatie meer gaat stimuleren. Dit kan met belastingvoordelen en door de regelgeving rondom werknemersparticipatie eenvoudiger te maken. Wij gaan ons er hard voor maken! 

Wil je ook profiteren van de voordelen van werknemersparticipatie? Emanon heeft een webapplicatie, PeopleStock, waarmee je snel en makkelijk werknemersparticipatie invoert en beheert. Meer weten? Bel +31 (0)26 4451302 of stuur een e-mail naar info@emanon.nl