Werknemersparticipatie: wat Nederland kan leren van het Verenigd Koninkrijk

In onze blogs gaan wij regelmatig in op de inrichting van financiële werknemersparticipatie in andere (Europese) landen. Hierbij zoomen we met name in op de structuur, types en de fiscale aspecten van werknemersparticipatie in het desbetreffende land en de verschillen hierbij met Nederland. Het blijkt telkens weer dat deze aspecten de populariteit van werknemersparticipatie voor een grote mate bepalen. Onze conclusie tot nu toe: Nederland kan nog veel leren van de wijze waarop andere Europese landen werknemersparticipatie hebben ingericht. 

Deze keer: Werknemersparticipatie in het Verenigd Koninkrijk.  

Het Verenigd Koninkrijk kent zoals een aantal andere Europese landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Franrijk een aantal modellen voor financiële werknemersparticipatie die door fiscale voordelen aantrekkelijk zijn voor zowel werkgevers om te implementeren binnen de onderneming alsook voor de werknemers om aan deel te nemen.

Daarnaast vormen aandelenplannen voor werknemers een vast onderdeel van de beloningspakketten die aan werknemers van beursgenoteerde ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk worden aangeboden. Werkgevers kunnen aandelenplannen aanbieden voor alle werknemers (aandelenplannen voor alle werknemers) en/of selectief voor (hoger) management en uitvoerend bestuurders. 

1. SIP/ Share Incentive Plans (aandelen stimulans plannen) 

Een onderneming mag medewerkers tot een waarde van £3.600 belastingvrij in aandelen schenken. Als de werknemer de aandelen vijf jaar lang na verkrijging niet verkoopt, betaalt hij of zij hier ook sociale premies, inkomstenbelasting of vermogensrendementsbelasting over.

2. SAYE/ Save As You Earn (spaarloonregeling) 

Medewerkers mogen tot een waarde van £500 per maand van het salaris sparen en aan het einde van drie of vijf jaar van dit bedrag aandelen in het bedrijf kopen. Er wordt geen belasting of sociale premies geheven over rente en bonussen aan het eind van de periode en over het verschil tussen wat de aandelen waard zijn en wat de medewerkers ervoor hebben betaald. Deze vorm lijkt nog wel het meeste op de Nederlandse Spaarloonregeling, die jammer genoeg in 2012 is afgeschaft.  

3. CSOP/ Company Share Option Plan (aandelenoptieplannen voor werknemers

Medewerkers mogen tot een waarde van £30.000 aan opties kopen. De medewerkers hoeven geen belasting te betalen over het bedrag waarmee de waarde van de optie is gestegen of voor de waarde van de aandelen als de opties uitgeoefend worden.  

4. EMI/ Enterprise Management Incentives (stimulansen voor bedrijfsbeheer) 

Een bedrijf dat minder dan £30 miljoen aan activa heeft, kan werknemers opties tot een waarde van £250.000 in een periode van drie jaar aanbieden. Medewerkers betalen hierover  geen premies en/of inkomstenbelasting. Er is wel een voorwaarde: de aandelen moeten, als de optie wordt uitgeoefend, voor de marktwaarde worden gekocht.  

Werknemersparticipatie invoeren in Nederland volgens het UK model? 

Tot nu toe is deelname aan werknemersparticipatieplannen in Nederland fiscaal niet aantrekkelijk gemaakt. Deelname wordt dan ook met name gestimuleerd door andere sociaal-economische motieven, mogelijke koersstijgingen en de individuele afspraken die bedrijven met een werknemersparticipatieplan maken met de Belastingdienst.  

Wel is er in Nederland een nieuwe regeling voorgesteld door het vorige kabinet, waarbij medewerkers van met name start-ups  fiscaal aantrekkelijker opties in de eigen onderneming zouden kunnen verkrijgen. Enerzijds is dit plan zeker met 3 maanden uitgesteld door de demissionair status van het kabinet, anderzijds gaat dit voorstel voor veel partijen niet ver genoeg.  

Misschien zou het nieuwe kabinet eens naar de ons omringende landen zoals het VK moeten kijken voor enige inspiratie voor nieuwe regelgeving omtrent werknemersparticipatie? Eerste stappen zouden kunnen zijn om: 

  1. Een aantal standaardtypen te definiëren en te implementeren 
  2. Toepasbaar voor zowel opties, aandelen en certificaten 
  3. Fiscaal gestandaardiseerd: indien een bedrijf één van deze typen implementeert, dan is er geen individuele toestemming meer vereist van de Belastingdienst 
  4. Bij voorkeur zonder notariële akte te implementeren  
  5. Eventuele afrekening van sociale premies, inkomsten- en vermogensrendementsheffing achteraf.  

Wil je een werknemersparticipatieplan invoeren? Neem dan gerust contact op met ons voor meer tips, tricks en tools! 

PeopleStock is een webapplicatie, waarmee je medewerkersparticipatie gemakkelijk, efficient en effectief beheert. PeopleStock scheelt bovendien veel tijd. Meer vragen over PeopleStock? Mail naar info@emanon.nl of bel 31 (0)26 4451302.